Eén van de belangrijkste regels die een softwareleverancier gebruikt is filing rule FR-NL-5.08. In de wandelgangen beter bekend als de P-link rule. Met deze regel kan een opsteller of softwareleverancier precies bepalen welke concepten opgenomen mogen worden in een rapportage. Vaak is het namelijk zo dat een auteur van een taxonomie alle concepten voor alle rapportages op één plek definieert. En voor een kleine jaarrekening is nu éénmaal minder nodig dan voor een grote jaarrekening. Indien een kleine jaarrekening onterecht een concept bevat die daar niet in thuis hoort, wordt de jaarrekening afgekeurd. Immers de P-link rule staat alleen concepten toe die ook in de presentatie (P-link) zijn gedefinieerd.

Maar de P-link rule moet worden aangepast. Met de nieuwe NT11 (2017) zijn table linkbases geïntroduceerd. Table linkbases zijn het beste te omschrijven als een soort Excel presentatie. In cel A2 plaatsen we de label ‘Liquide middelen’ en in cel B2 het bijbehorende bedrag. Iedereen die op basis van de table linkbase definities rendert krijgt dezelfde presentatie: ‘Liquide middelen’ in cel A2 en het bedrag in cel B2. Hier is sprake van een consistente rendering.

Helaas is een consistente rendering niet in alle gevallen mogelijk. Indien ‘typed’ members worden gebruikt voor het definiëren van overzichten, zoals bestuurders, leningen ed. is het niet mogelijk om de presentatievolgorde van de bestuurders en leningen te bepalen. Om dit toch te bewerkstelligen is een specifiek concept in de NT11 geïntroduceerd: nl-cd: TypedMemberPresentationOrder. Dit concept kan aan bijvoorbeeld een bestuurder of lening worden gekoppeld met een getal. Het getal is dan bepalend voor de presentatie volgorde.

Aangezien TypedMemberPresentationOrder metadata (bepalend voor de volgorde) is en niet wordt gepresenteerd, is het concept ook niet opgenomen in de P-link. En daar gaat het nu fout. Immers als TypedMemberPresentationOrder aanwezig is in een instance en niet voorkomt in de presentatiedefinities, dan zal deze op basis van filing rule FR-NL-5.08 worden afgekeurd.

Om deze reden is filing rule FR-NL-5.08 vervangen door filing rule FR-NL-5.10. Het is nog steeds de oude P-link rule, maar dan met de uitzondering voor TypedMemberPresentationOrder. Hoewel softwareleveranciers niet verplicht zijn om TypedMemberPresentationOrder te gebruiken, schrijft de SBR governance voor dat architectuurwijzigingen met de markt met behulp van een Request for Comments worden geconsulteerd. Het SBR Programma biedt geïnteresseerde tot 15 januari 2017 te reageren op de RfC.

Mijn persoonlijke pleidooi is om het gebruik van TypedMemberPresentationOrder te continueren. Op dit moment bestaat er (binnen de XBRL specificatie) geen andere mogelijkheid om typed members op een consistente wijze te presenteren. Wel moet het SBR Programma/XBRL Nederland in gesprek gaan met de internationale XBRL community. Uiteindelijk moet er een standaard oplossing komen.

Meer over de aanpassing van de filing rule is hier te vinden.