Deze week is door het SBR Programma de eerste alfa versie (NT10.1.a.1) voor een nieuwe extensie op de NT10 gepubliceerd. Naast twee nieuwe berichtsoorten bevat de alfa versie ook een gehermodelleerde aangifte erfbelasting. In een eerdere blog gaf ik aan dat ik dit XBRL technisch gezien een bijzondere entrypoint vond vanwege het feit dat deze alleen ‘typed’ dimensies bevatte. Op Twitter is mij gevraagd dit toe te lichten en waarom het een kleine uitdaging zou zijn voor de softwareleveranciers.

Eerst een korte introductie over dimensies.

De Nederlandse Taxonomie kent op dit moment honderden rapportages. Vrijwel alle rapportages maken gebruik dimensies. Met dimensies wordt nadere contextinformatie gedefinieerd, waarmee je de gegevens die je uitwisselt van aanvullende semantiek voorziet. Bijvoorbeeld dat voorraden van 20.000 Euro gebaseerd zijn op de commerciële grondslag en dat het om enkelvoudige cijfers gaat.

Om dit soort zaken (aanvullend) te definiëren kent de XBRL specificatie twee soorten dimensies: explicit en typed. Met een explicit dimensie bepaalt de ontvangende partij vooraf wat de mogelijke waarden zijn voor de aanvullende contextinformatie. Er wordt dus in de taxonomie vastgelegd dat voorraden gekoppeld moeten worden aan een waarderingsgrondslag en type jaarrekening. Daarnaast bepaalt de ontvangende partij ook de waarden die voor de waarderingsgrondslag (fiscaal of commercieel) en type jaarrekening (enkelvoudig of commercieel) mogen worden gebruikt. De ontvangende partij bepaalt dus ‘expliciet’ wat toegestaan is en wat niet toegestaan is.

Bij een typed dimensie gaat het anders. De verzendende partij bepaalt dan zelf de waarde voor de aanvullende contextinformatie. De enige restrictie is dat de waarde voldoet aan de syntactische eisen die door de ontvangende partij zijn opgelegd. In XML worden syntactische eisen gedefinieerd in ‘simple’ types (bijvoorbeeld waarde is numeriek) en ‘complex’ types (waarde ligt tussen 0 en 100). De basis voor een typed dimensie is dus de gedefinieerde XML type.

Waarom is de aangifte erfbelasting bijzonder in zijn soort?

Tot op dit moment kende de NT alleen XBRL rapportages met explicit dimensies of XBRL rapportages met explicit en typed dimensies. De aangifte erfbelasting is de enige XBRL rapportage met alleen typed dimensies. Het doel van een typed dimensie is om specificaties in de XBRL instance op te nemen. Bijvoorbeeld de gegevens van de erfgenamen. Om de gegevens van een erfgenaam af te bakenen werd voorheen in de NT gebruik gemaakt van containers (de tuple). Door gebruik van typed dimensies is dit niet meer noodzakelijk. De verzendende partij definieert zelf de contextinformatie en koppelt deze aan de gegevens van een erfgenaam.

Voorbeeld tuple:

<Erfgenaam>
                <Voornaam>Jan</Voornaam>
                <Achternaam>Jansen</Achternaam>
                <Plaats>Amsterdam</Plaats>
</Erfgenaam>

<Erfgenaam>
                <Voornaam>Cees</Voornaam>
                <Achternaam>Cornelissen</Achternaam>
                <Plaats>Assendelft</Plaats>
</Erfgenaam>

In het bovenstaande voorbeeld worden de gegevens van de erfgenaam steeds geplaatst in een afzonderlijke tuple (</Erfgenaam>). Hierdoor weten we welke voornaam bij welke achternaam en plaats hoort.

Voorbeeld typed dimensie:

De verzendende partij bepaalt in dit geval zelf de waarde van de aanvullende contextinformatie. De ontvangende partij heeft in de taxonomie gedefinieerd dat dit voor de erfgenamen moet gebeuren. Met een simple of complex XML type heeft de ontvangende partij ook de syntax vereiste van de waarde gedefinieerd. Als het de bedoeling is dat het de voornaam en achternaam van een erfgenaam is dan zal het bijvoorbeeld een complex type zijn dat definieert dat de waarde een alfanumerieke tekst is met maximaal 100 karakters.

De verzendende partij definieert dus twee afzonderlijke typed dimensies: voor Jan Jansen en Cees Cornelissen. Vervolgens worden deze d.m.v. een context referentie aan de desbetreffende waarde gekoppeld.

Context 1 = “Jan Jansen”
Context 2 = “Cees Cornelissen”

<Plaats context referentie=“1”>Amsterdam</Plaats>
<Plaats context referentie=“2”>Assendelft</Plaats>

Door de context referentie weten we dat de plaats Amsterdam de plaats is dat bij Jan Jansen hoort. Een andere architectuurwijziging in de XBRL instance is, is dat er voor het opnemen van de specificaties geen tuples meer nodig zijn. De wijze waarop specificaties worden opgenomen in een XBRL instance, is onder meer met de introductie van de aangifte erfbelasting, gewijzigd. En deze nieuwe werkwijze zal een kleine uitdaging zijn voor de softwareleverancier.

Nog even terug op de vraag waarom de aangifte erfbelasting zo bijzonder is in zijn soort. De aangifte erfbelasting bestaat uit heel veel verschillende specificaties (bijvoorbeeld erfgenamen, overige onroerende zaken en aanmerkelijk belang deelnemingen). Al deze specificaties zijn gekoppeld aan typed dimensies. Met als gevolg dat de uiteindelijke XBRL instance geen enkele tuple bevat. Bijzonder en mooi! Mijn complimenten voor de ontwerpers van de XBRL aangifte erfbelasting.

P.S. Om mijn uitleg voor zoveel mogelijke personen toegankelijk te maken is de beschreven techniek gesimplificeerd.