SBR is een hot topic op dit moment. Vanaf boekjaar 2016 moeten micro entiteiten en kleine rechtspersonen via SBR deponeren en een jaar later geldt deze verplichtstelling voor middelgrote rechtspersonen. Voor deze laatste groep spreken we over SBR Assurance omdat er een SBR-verklaring moet worden bijgevoegd, ondertekend met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Dit vraagt om procesaanpassingen en aanschaf van software en certificaten. Reden genoeg voor DOCCO om hier een whitepaper over te publiceren vol met tips.

Achtergrond SBR Assurance
Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun publicatiestuk en verklaring via SBR deponeren. Dit betekent dat de accountant ervoor moet zorgen dat hij de verklaring via SBR kan opstellen en de jaarrekening en verklaring kan hashen met zijn persoonsgebonden beroepscertificaat. Elke auditpraktijk moet hier iets voor doen!

Impact op de auditpraktijk
Binnen de auditpraktijk moet er een SBR Assuranceproces ingeregeld worden. In de whitepaper wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. In het kort betekent dit dat het volgende geregeld moet worden:

- Aanschaf van persoonsgebonden beroepscertificaten door tekenbevoegd accountants
- Aanschaf van een tool waarmee de jaarrekening kan worden gewaarmerkt, de verklaring kan worden ondertekend en er een detached signature wordt gegenereerd (eventueel inclusief rendering conform consistente presentatie)
- Software waarmee bij Digipoort de drie bestanden kunnen worden aangeleverd
- Tooling waarmee XBRL-verklaringen mee kunnen worden opgesteld, bijvoorbeeld met rapportagesoftware of met de NBA-verklaringengenerator
- Eventuele aanschaf van een klantenportal waar ondernemer de datum vaststelling kan invullen en waarmee hij na zijn akkoord de bestanden mee aanlevert
- Eventuele tooling om XBRL-publicatiestukken mee te genereren of converteren/valideren
- Een proces waarin de benodigde processtappen een plek krijgen waarmee rekening wordt gehouden met de verschillende functies en rollen binnen het proces

In de komende periode wordt de whitepaper bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen, tips en aandachtspunten. Lezers van de whitepaper worden hier automatisch van op de hoogte gesteld.

Daarnaast organiseert DOCCO de komende tijd een aantal kennissessies rondom SBR Assurance. Kijk voor meer informatie op www.docco.nl.

De whitepaper is hier gratis te downloaden.