xbrlreports logoOp ICT Accountancydag toonde Durk Tuinier de oplossing waar de intermediairs om vragen.

Leveranciers van boekhoudsoftware beklagen zich erover dat NT11, de taxonomie voor 2017, veel te laat beschikbaar komt. Hierdoor kunnen zij hun software niet op tijd aanpassen en dat levert voor intermediairs problemen op om publicatiestukken bij de KvK in SBR-formaat te deponeren. Op ICT Accountancydag heeft XBRLreports laten zien dat elke intermediair via XBRLreports wel al maandberichten naar CBS en publicatiestukken naar de KvK kan sturen en klaar is voor NT11.

XBRLreports is gereed voor NT11 (bèta), omdat zij haar architectuur volledig heeft afgestemd op de architectuur van de Nederlandse Taxonomie. De jaarlijkse veranderingen in taxonomieregels leveren softwareleveranciers problemen op. XBRLreports merkt daar niets van. De overheid is nu de gebeten hond, maar softwareleveranciers hoeven het probleem niet zelf op te lossen. XBRLreports heeft een kant-en-klare koppeling voor financiële software op basis van NT11.

Branchegegevens t/m september 2016  beschikbaar
De overheid wil met de CBS-maandberichten ondernemers ook voorzien van branchegegevens, zodat zij hun eigen prestaties kunnen vergelijken met hun markt. XBRLreports ontvangt die branchecijfers rechtstreeks en verwerkt ze in de boekhoudsoftware. Bijgaand voorbeeld toont de index eigen omzetontwikkeling en de branche-index bijgewerkt t/m september 2016!

voorbeeld actuele sbr branchegegevens

Over XBRLreports
XBRLreports bracht in 2015 een nieuwe Excel-toepassing op de markt waarmee het veel makkelijker is om instances samen te stellen en te verzenden naar overheidsinstanties en banken. XBRLreports kwam daarna vaker in het nieuws toen zij als eerste bedrijf SBR-berichten kon leveren bij F!NK en bij CBS. Op 4 januari leverde zij de eerste jaarrekeningen van 2015 aan bij de Kamer van Koophandel. Nu is zij opnieuw de eerste softwareontwikkelaar die klaar is voor NT11.