Persberichten

Op begrijpelijke, consistente en herkenbare wijze presenteren van SBR rapportages

We zijn nu al weer een paar maanden onderweg in 2017. Het jaar van de verplichtstelling voor het aanleveren van Publicatiestukken en Kredietrapportages middels SBR.
SBR staat voor Standard Business Reporting en ondersteund digitale rapportage door middel van standaard taxonomieën. Het aanleveren van een dusdanige rapportage vindt plaats system to system op basis van een SBR document (XBRL).

De gegevens die in een SBR  document zijn opgenomen zijn niet leesbaar voor de meeste gebruikers. Hierdoor is er momenteel – als gevolg van de huidige transitie van een papier- georiënteerd verantwoordingsproces naar een digitaal verantwoordingsproces via Standard Business Reporting (SBR) – een duidelijke behoefte bij veel partijen aan het visualiseren van deze gegevens door middel van het renderen van deze gegevens naar een voor de mens leesbaar formaat.

De term ‘renderen’ kunnen we definiëren als: Het geautomatiseerd laten omzetten van gegevens in een SBR verantwoordingsrapportage in de vorm van een SBR document naar een digitale afbeelding door een computerprogramma.

Het SBR document is sterk afhankelijk van de taxonomie waarnaar deze verwijst. In de taxonomie zijn verscheidene technieken beschikbaar die gehanteerd  kunnen worden tijdens het proces van rendering. Deze technieken zijn in NT11 (Nederlandse Taxonomie) en BT11 (Bankentaxonomie) belangrijk geoptimaliseerd. Voor ingewijden, met name de Table Linkbase en Formula zijn belangrijke wijzigingen in 2017. 

Lees meer...

 

DOCCO publiceert whitepaper SBR Assurance voor de auditpraktijk

SBR is een hot topic op dit moment. Vanaf boekjaar 2016 moeten micro entiteiten en kleine rechtspersonen via SBR deponeren en een jaar later geldt deze verplichtstelling voor middelgrote rechtspersonen. Voor deze laatste groep spreken we over SBR Assurance omdat er een SBR-verklaring moet worden bijgevoegd, ondertekend met een persoonsgebonden beroepscertificaat. Dit vraagt om procesaanpassingen en aanschaf van software en certificaten. Reden genoeg voor DOCCO om hier een whitepaper over te publiceren vol met tips.

Achtergrond SBR Assurance
Vanaf boekjaar 2017 moeten middelgrote rechtspersonen hun publicatiestuk en verklaring via SBR deponeren. Dit betekent dat de accountant ervoor moet zorgen dat hij de verklaring via SBR kan opstellen en de jaarrekening en verklaring kan hashen met zijn persoonsgebonden beroepscertificaat. Elke auditpraktijk moet hier iets voor doen!

Impact op de auditpraktijk
Binnen de auditpraktijk moet er een SBR Assuranceproces ingeregeld worden. In de whitepaper wordt hier uitgebreid bij stilgestaan. In het kort betekent dit dat het volgende geregeld moet worden:

- Aanschaf van persoonsgebonden beroepscertificaten door tekenbevoegd accountants
- Aanschaf van een tool waarmee de jaarrekening kan worden gewaarmerkt, de verklaring kan worden ondertekend en er een detached signature wordt gegenereerd (eventueel inclusief rendering conform consistente presentatie)
- Software waarmee bij Digipoort de drie bestanden kunnen worden aangeleverd
- Tooling waarmee XBRL-verklaringen mee kunnen worden opgesteld, bijvoorbeeld met rapportagesoftware of met de NBA-verklaringengenerator
- Eventuele aanschaf van een klantenportal waar ondernemer de datum vaststelling kan invullen en waarmee hij na zijn akkoord de bestanden mee aanlevert
- Eventuele tooling om XBRL-publicatiestukken mee te genereren of converteren/valideren
- Een proces waarin de benodigde processtappen een plek krijgen waarmee rekening wordt gehouden met de verschillende functies en rollen binnen het proces

In de komende periode wordt de whitepaper bijgewerkt met de laatste ontwikkelingen, tips en aandachtspunten. Lezers van de whitepaper worden hier automatisch van op de hoogte gesteld.

Daarnaast organiseert DOCCO de komende tijd een aantal kennissessies rondom SBR Assurance. Kijk voor meer informatie op www.docco.nl.

De whitepaper is hier gratis te downloaden.

 

Arcrole helpt accountants en softwareleveranciers bij implementatie van SBR/XBRL

arcroleDEN HAAG – Arcrole is een startup die sinds december 2016 vanuit haar kantoor in Den Haag adviesdiensten levert op het gebied van digital reporting. Arcrole wil de ervaringen die haar medewerkers in het verleden hebben opgedaan bij een verscheidenheid aan SBR/XBRL projecten inzetten om accountants en softwareleveranciers te helpen met het realiseren van een tijdige en toekomstvaste implementatie van SBR/XBRL in het kader van de (aankomende) verplichtstelling voor het deponeren van de jaarrekening bij de Kamer van Koophandel.

Toekomstvaste implementatie
Sebastiaan Bal, directeur Arcrole: “We zien dat softwareleveranciers en intermediairs soms moeite hebben met de implementatie van SBR/XBRL rapportages. Zij hebben geen toegang tot ondersteuning die op maat gesneden is voor hun situatie. Hierdoor worden vaak niet de beste keuzes gemaakt bij de implementatie van SBR/XBRL.” Arcrole helpt accountants en softwareleveranciers met het realiseren van een toekomstvaste implementatie. Hierdoor hoeven deze partijen niet terug naar de tekentafel wanneer een nieuwe of gewijzigde versie van de taxonomie uitkomt.

Onderscheidend
De medewerkers van Arcrole hebben jarenlange ervaring in zowel de accountancy als in SBR/XBRL projecten. Arcrole bekijkt vraagstukken altijd vanuit een technisch en vaktechnisch perspectief. Door  de combinatie van technische kennis op het gebied van SBR/XBRL en de vaktechnische kennis van verslaggeving onderscheidt Arcrole zich in de markt. Technische vragen die Arcrole regelmatig voorbij ziet komen zijn onder meer: Hoe werken XBRL dimensies? Hoe gebruik ik de table linkbases van de KvK taxonomie voor het (consistent) presenteren van een jaarrekening? Hoe maak ik een SBR preparer extensie? Hoe regel ik de elektronische handtekening bij een accountantsverklaring in XBRL formaat?” Daarnaast helpt Arcrole haar klanten ook bij meer vaktechnische vraagstukken bij een SBR jaarverantwoording. Denk hierbij aan vragen als: “Hoe geef ik aan welke waarderingsgrondslag ik hanteer? Hoe werkt het verloopoverzicht voor de materiële vaste activa? Hoe licht ik de actuele waarde van een actief toe in een SBR jaarrekening?

De dienstverlening van Arcrole geeft accountants en softwareleveranciers toegang tot de gewenste ondersteuning bij het implementeren van SBR/XBRL. Meer informatie over deze dienstverlening is te vinden op www.arcrole.com.

Lees meer...

 

SBR Verwerker gereed voor bètaversie NT11

sbr verwerker basic 256Op 28 oktober jl. is de bèta versie van de Nederlandse Taxonomie voor 2017 (de NT11) gepubliceerd. Verschillende partijen hebben zich in aanloop naar deze publicatie negatief uitgelaten over de NT11. Een veel gehoord kritiekpunt was de relatief late publicatiedatum. Softwareleveranciers zouden hierdoor onvoldoende tijd hebben om de nieuwe taxonomie te implementeren.

Dat niet alle leveranciers problemen hebben met het uitkomen van de NT11 bleek tijdens het ICT Accountancy Jaarcongres 2016. Op dit congres, dat nog geen week na het uitkomen van de taxonomie plaatsvond, demonstreerden de ontwikkelaars van de SBR Verwerker de nieuwe taxonomie reeds in zijn geheel te hebben geïmplementeerd.

Deelnemers aan het congres werd de mogelijkheid geboden om kennis te maken met een demoversie van de SBR Verwerker. In deze versie konden SBR rapportages voor zowel de Kamer van Koophandel (entiteiten: micro, klein, middelgroot en groot) als het CBS worden gegeneerd volgens de nieuwe taxonomie.

Over de SBR Verwerker

De SBR Verwerker representeert een dynamisch formulier dat wordt uitgeleverd als webservice. Met de SBR Verwerker worden andere software leveranciers alsmede grote accountantskantoren in staat gesteld om hun klanten een complete SBR oplossing aan te bieden.

De SBR Verwerker omvat een pallet aan webservices die optioneel kunnen worden ingezet. Het dynamische formulier, dat wordt gegeneerd op basis van de NT11 en de BT11, vormt het hart van de oplossing. Binnen de SBR Verwerker kunnen andere SBR webservices worden aangeroepen. Deze webservices zijn onder meer in staat tot het genereren, het valideren, het tonen (renderen) en het verzenden van een SBR document (XBRL).

De generieke opzet van de verwerker zorgt ervoor dat nieuwe taxonomieën of wijzigingen in een bestaande taxonomie op zeer korte termijn beschikbaar kunnen worden gesteld. Een ander voordeel van de generieke programmaopzet ligt in de koppelingsmogelijkheden; de SBR Verwerker kan probleemloos worden geïntegreerd in bestaande software.

Lees meer...

 

XBRLreports: Iedereen kan klaar zijn voor SBR per 1 januari 2017

xbrlreports logoOp ICT Accountancydag toonde Durk Tuinier de oplossing waar de intermediairs om vragen.

Leveranciers van boekhoudsoftware beklagen zich erover dat NT11, de taxonomie voor 2017, veel te laat beschikbaar komt. Hierdoor kunnen zij hun software niet op tijd aanpassen en dat levert voor intermediairs problemen op om publicatiestukken bij de KvK in SBR-formaat te deponeren. Op ICT Accountancydag heeft XBRLreports laten zien dat elke intermediair via XBRLreports wel al maandberichten naar CBS en publicatiestukken naar de KvK kan sturen en klaar is voor NT11.

XBRLreports is gereed voor NT11 (bèta), omdat zij haar architectuur volledig heeft afgestemd op de architectuur van de Nederlandse Taxonomie. De jaarlijkse veranderingen in taxonomieregels leveren softwareleveranciers problemen op. XBRLreports merkt daar niets van. De overheid is nu de gebeten hond, maar softwareleveranciers hoeven het probleem niet zelf op te lossen. XBRLreports heeft een kant-en-klare koppeling voor financiële software op basis van NT11.

Branchegegevens t/m september 2016  beschikbaar
De overheid wil met de CBS-maandberichten ondernemers ook voorzien van branchegegevens, zodat zij hun eigen prestaties kunnen vergelijken met hun markt. XBRLreports ontvangt die branchecijfers rechtstreeks en verwerkt ze in de boekhoudsoftware. Bijgaand voorbeeld toont de index eigen omzetontwikkeling en de branche-index bijgewerkt t/m september 2016!

voorbeeld actuele sbr branchegegevens

Lees meer...

 

XBRLreports maakt het mogelijk om als eerste jaarrekeningen 2015 in XBRL te deponeren

xbrlreports logoAl op 4 januari deponeerde ElkeDagBij met behulp van de software van XBRLreports de eerste jaarrekeningen over 2015 bij de Kamer van Koophandel. XBRLreports heeft de Nederlandse Taxonomie voor 2015 (NT10) reeds direct beschikbaar inclusief de quick fix van 22 december.

De actuele software van XBRLreports past daarmee uitstekend bij de uitgangspunten van ElkeDagBij om actuele cijfers aan cliënten aan te bieden. De cijfers van nu vormen immers het dashboard om een bedrijf goed te besturen. Voor de deponering is/wordt gebruik gemaakt van XBRLreports. Bij ElkeDagBij laten ze niets aan het toeval over dus speelt ook de keuze voor XBRLreports als leverancier een belangrijke rol.

Een van de klanten is Vlaggenrijk. Na het online akkoord op de publicatiestukken werd de deponering gedaan en kan Vlaggenrijk zich direct richten op het komende jaar.

Geri de Rijk, directeur van Vlaggenrijk: “Als de jaarrekening een week later was gekomen, had ik dat ook best gevonden, maar niet pas ergens in oktober wat ik gewend was. Nu kan ik meteen de juiste beslissingen nemen. Ik hoef er zelf niets extra’s voor te doen en op 4 januari heb ik aan al mijn verplichtingen voldaan. Ik kan me nu volledig richten op mijn bedrijf zonder me nog zorgen hoeven te maken over de administratieve rompslomp van een boekjaar dat alweer tot het verleden behoort. Dat is nog eens een service!

Durk Tuinier, consultant van XBRLreports: “Het geeft ons een goed gevoel dat wij onze software passend kunnen inzetten om de doelstellingen van kantoren te verwezenlijken en hun propositie naar de markt te versterken. Met XBRLreports hebben wij laten zien dat het mogelijk is om reeds nu al de cijfers over 2015 compleet middels XBRL gerapporteerd te hebben volgens de nieuwe taxonomie. Door de dynamische opbouw van onze programmatuur zijn wij in staat om snel te schakelen naar nieuwe releases van de Nederlandse Taxonomie zodat kantoren hier ook snel gebruik van kunnen maken.

Laatst aangepast (vrijdag 08 januari 2016 06:57)

 

Persbericht: XBRLreports koppelt als eerste softwareleverancier met F!NK

finkxbrlreportsMinisterie van EZ en XBRLreports ondertekenen overeenkomst tot samenwerking

XBRLreports heeft als eerste softwareleverancier een system-to-system koppeling tot stand gebracht met F!NK (www.financieringslink). De koppeling maakt het voor ondernemers eenvoudiger een financiering aan te vragen. Financiers (crowd funding platforms, participatiemaatschappijen en kredietunies) kunnen verschillende aanvragen beter vergelijken door de uniform aangeleverde data.

Durk Tuinier, directeur van XBRLreports, ziet de markt veranderen: “XBRLreports speelt in op de behoefte aan bredere financieringsvormen voor nieuwe businessmodellen. Een financiering aanvragen is vaak complex, zeker voor ondernemers. Intermediairs hebben er meer ervaring mee, maar  ook zij zoeken naar methoden om het eenvoudig te houden en de kans op succes te vergroten. Uit een test bleek dat nog niet alle financiers even snel reageren, maar we gaan de goede kant op.”

F!nk is een online portaal met als doel MKB-bedrijven snel en makkelijk inzicht te geven in hun financieringskansen bij diverse financiers. F!nk standaardiseert het proces van financiering aanvragen en verlenen. Met F!nk wil het ministerie van EZ de dynamiek in de financieringsmarkt verbeteren.

Intermediairs (vaak accountantskantoren) kunnen de gevraagde data uit hun administratie via XBRLreports aanleveren. XBRLreports zorgt dat de gevraagde cijfers uniform (gestandaardiseerd formaat) bij de aangesloten financiers van F!nk terecht komen.

Lees meer...

 
Meer artikelen...
Zoeken