Deze site gaat over betrouwbaar rapporteren van financiële cijfers met als hoofdthema XBRL. Hoewel gericht op het Nederlandse publiek en met een primaire focus op de Nederlandse situatie is de Engelse taal toegestaan en wordt er eveneens aandacht besteed aan de ontwikkelingen in het buitenland. Wij hebben als doelstelling informatief en onafhankelijk te zijn, maar als het moet ook kritisch. Naast het nieuws, overzicht van XBRL evenementen en vacatures kunt u hier ook terecht voor vragen in het XBRL forum en voor kennis in de XBRL wiki.

Gegroet, de beheerder

For an English translation please click on “Lees meer...”.

This site is about reliable reporting of financial figures, with XBRL as the main topic. Although targeted on the Dutch public and with a primary focus on the Dutch situation the use of English language is allowed  and attention is also spent on the developments abroad. Our goal is to be informative and independent, but if we must, we also criticize. Beside the news, overview of XBRL events and job openings, you can ask for help in the XBRL forum and seek for knowledge in the XBRL wiki.

Kind regards, the administrator