Nieuws buitenland

Denemarken geeft alle jaarrekeningen vrij in XBRL

De Deense Erhvervsstyrelsen (Kamer van Koophandel) heeft alle jaarrekeningen van de 200.000 Deense ondernemingen omgezet naar XBRL. De jaarrekeningen zijn niet alleen beschikbaar in local GAAP, maar ook de 1.000 grootste ondernemingen zijn op basis van IFRS omgezet naar XBRL. Om de cijfers over meerdere jaren te kunnen vergelijken is het omzetten voor de laatste drie boekjaren gedaan.

En het mooiste is, is dat al deze XBRL jaarrekeningen gratis zijn te downloaden. Leerpuntje voor onze Kamer van Koophandel? Meer informatie is te vinden op de Engelse versie van de website van Erhvervsstyrelsen. De XBRL jaarrekeningen zijn te vinden bij het onderdeel Central Business Register.

 

Australische accountants willen XBRL verplichtstelling

Samen met Nederland is Australië één van de koplopers op het gebied van het SBR concept. Dat tussen Nederland en Australië nauwe overeenkomsten zijn blijkt wel uit een artikel dat ik al in 2010 mocht schrijven. Voor de sceptici onder ons kan ik verzekeren dat de getallen in de berekening en het verhaal erachter absoluut niet op fictie berusten.

Het enige verschil met Australië is dat zij tot op heden nog niet tot een brede verplichtstelling zijn overgegaan. Maar hier lijkt verandering in te komen. De Australische accountants (verenigd in de CPA Australia en de ICAA) zijn met een voorstel gekomen om XBRL voor beursgenoteerde ondernemingen verplicht te stellen. Dit als reactie op het voorstel van de Australische overheid om XBRL voor alle ondernemingen (27.000) verplicht te stellen die onder het toezicht vallen van de Australian Securities and Investments Commission.

De accountants stellen overigens in hun voorstel nog wel nadere eisen. Zo willen ze dat beursgenoteerde ondernemingen er minimaal vijf jaar over mogen doen om hun rapportages in XBRL op te stellen en dat hiervoor het inline XBRL formaat mag worden gebruikt. Dat de overstap van papier naar elektronisch gevolgen heeft voor de werkwijze van de accountant wordt ook onderkend.

Meer informatie over het initiatief van de Australische accountants is in dit artikel te lezen.

 

XBRL FAQ SEC geüpdatet

Zoals bij velen van u bekend heeft het SBR Programma een zeer uitgebreide en actuele FAQ op haar website staan. De FAQ geeft antwoord op de veel gestelde SBR vragen.

Met de verplichtstelling in Amerika, waar dit jaar ook de kleine beursgenoteerde ondernemingen in XBRL aan de SEC moeten rapporteren, zijn er vaak meer vragen dan antwoorden. En daarom houdt de Amerikaanse SEC net als het Nederlandse SBR Programma haar FAQ up-to-date.

De FAQ van de SEC is hier te vinden.

 

Evaluation of Current and Future State of XBRL

Door de Columbia Business School’s Center for Excellence in Accounting and Security Analysis (CEASA) is een onderzoeksrapport gepubliceerd over het huidig en toekomstig gebruik van XBRL en het gebruik hiervan door beleggers en analisten. De focus van het onderzoek lag overigens op de Amerikaanse situatie: verplichte aanlevering aan de SEC en het gebruik van private extensies.

Volgens een samenvatting op de website van de AICPA voldoet XBRL aan het doel om gebruikers te voorzien van gratis, interactieve financiële data. Echter beleggers en analisten maken hier om een aantal redenen nog weinig gebruik van.

Door de CEASA zijn een aantal conclusies en aanbevelingen in het rapport opgenomen, waarbij ik eerlijkheidshalve moet melden dat ik deze ook had kunnen bedenken zonder het onderzoek uit te voeren. Namelijk het beperken van de extensies, verbeteren van de beschikbare XBRL tooling voor analyse, vereenvoudiging van de taxonomie en last but no least het verminderen van het aantal fouten in de XBRL rapportages.

Het onderzoeksrapport is hier te vinden

 

XBRL in Denemarken verplicht

Afgelopen weekend is de verplichting voor het gebruik van XBRL in Denemarken ingegaan. De verplichting heeft betrekking op de wettelijk verplichte deponering van kleine jaarrekeningen (klasse B). Dit betreft 94% van het totaal aantal ondernemingen in Denemarken.

De Deense deponering bestaat uit financiële en niet-financiële gegevens, waaronder het rapport van de auditor. Na verwachting zullen dit jaar nog 50.000 XBRL jaarrekeningen worden ontvangen en uiteindelijk zullen dit er 200.000 per jaar zijn. In de vrijwillige fase vooraf waren al 10.000 XBRL jaarrekeningen ontvangen.

Voor ondernemingen van klasse B en C wordt de taxonomie nog verder ontwikkeld. Tevens is de Deense Kamer van Koophandel nog druk bezig met een verdere standaardisatie van de inline XBRL oplossing.

De website van de Deense XBRL jurisdictie is hier te vinden.

 

XBRL in India in een stroomversnelling

In het land met de één na grootste wereldbevolking, India, wordt overduidelijk niet gepolderd. Na de bekendmaking van de MCA (Ministry of Corporate Affairs) op 31 maart 2011 om vanaf het boekjaar 2010/2011 de deponeringen van beursgenoteerde ondernemingen alleen nog maar in het XBRL formaat te accepteren, staan de volgende verplichtingen alweer op stapel.

Zo dienen vanaf het eind van deze maand alle audit en compliance rapporten voor kosten ook in het XBRL formaat te worden opgesteld. Saillant detail is dat deze verplichting ook pas zeer recent (mei 2012) door de MCA is bekend gemaakt.

Ook de buitenlandse investeerders blijven niet buiten schot. De Sebi (Securities and Exchange Board of India) overweegt voor deze groep de introductie van XBRL. Met de snelheid waarmee in India wordt gewerkt zal het mij niet verbazen als de verplichting spoedig ingaat.

 

HMRC stabiliseert aantal XBRL concepten

Terwijl de SEC het gebruik van Inline XBRL onderzoekt (zie vorig onderwerp), heeft de Engelse belastingdienst gisteren bekend gemaakt dat zij het aantal XBRL concepten nodig in een belastingaangifte gebaseerd op het Inline XBRL formaat voorlopig nog niet uitbreidt.

Het afgelopen jaar heeft Her Majesty’s Revenue and Customs (HMRC) 1,6 miljoen aangiften in Inline XBRL mogen ontvangen. Met de wetenschap dat voor de komst van XBRL de belastingaangiftes nog op papier werden gedaan, heeft de HMRC erkend dat dit voor de softwareleveranciers en intermediairs een grote wijziging is geweest. Bij de verwerking van foute aangiften heeft de HMRC zich om deze reden coulant opgesteld.

Dat de HMRC zich ook in de toekomst coulant opstelt blijkt wel uit het besluit om na april 2013 de benodigde XBRL concepten niet verder uit te breiden dan hoogstnoodzakelijk. Door de HMRC is namelijk gehoor gegeven aan de reacties op een consultatie. Alle geconsulteerde partijen waren het er unaniem over eens dat een verdere uitbreiding zoveel mogelijk beperkt moest worden.

Meer over het kersverse besluit van de HMRC is hier te vinden.

 
Meer artikelen...
Zoeken