Op maandag 12 december wordt in het AC Meeting Centre Utrecht in De Meern een workshop door XBRL Nederland georganiseerd over Formula en Table Linkbases. Met de Formula Specification is het mogelijk om de inhoudelijke consistentie van een XBRL bericht te controleren. Bijvoorbeeld de eis dat een balans in evenwicht moet zijn. Minder bekend is, dat het met de Formula Specification ook mogelijk is om te controleren of een XBRL bericht voldoet aan de nieuwe opgestelde filing rules. Vanaf de eerstvolgende Nederlandse Taxonomie (NT 2017) zijn voor het jaarverslaggevingsdomein formulas opgenomen.

De tweede noviteit in de NT 2017 betreft het gebruik van Table Linkbases (TLB) voor het renderen. Met TLB is het mogelijk om complexe (dimensionale) overzichten, zoals verloopoverzichten in jaarrekeningen, te renderen. Zoals de naam (table) vermoedt wordt de inhoud van een instance in een tabel geplaatst. De kolommen en de rijen van deze tabel zijn dan in de taxonomie gedefinieerd. De TLB specificatie is hier te vinden.

XBRL Nederland vraagt aan niet-deelnemers van de Stichting XBRL Nederland om een vergoeding voor het bijwonen van de workshop om in de toekomst workshops te kunnen blijven organiseren. Aan niet-deelnemers wordt een vergoeding van € 100,- excl. BTW gevraagd.

Meer informatie over de workshop is hier te vinden.

Het voorlopige programma ziet er als volgt uit:

14.30 uur :

Ontvangst

15.00 uur :

Opening

15.05 uur :

Verdieping Formula Linkbase

15.45 uur :

Toelichting Implementaties XBRL Formulas in praktijk m.b.t. verslaggevingsstandaarden

16.20 uur :

Verdieping toepassingen van de Table Linkbase en de NT

17:00 uur :

Afsluiting