Nieuws algemeen

XBRL 2 Excel

Vandaag mocht ik een pareltje aantreffen in mijn mailbox. De melding van een online tool uit België voor het omzetten van XBRL jaarrekeningen naar Excel. Het bijzondere is dat de output van bijzondere hoge kwaliteit is. En van belang voor ons Nederlanders…. het is gratis :-).

In de online tool kunnen maximaal 5 XBRL jaarrekeningen worden geüpload. Voor de weergave in Excel kan worden gekozen voor de talen Nederlands, Engels, Frans, Duits en een versie met de XBRL concepten. In het resultaat, dat overigens supersnel tot stand komt, worden de geüploade jaarrekeningen met elkaar vergeleken. In de vergelijkingen worden o.a. grafieken gebruikt en zijn diverse ratio’s berekend.

De online tool is voor mij het bewijs dat XBRL absolute meerwaarde heeft. Helaas is de online tool alleen geschikt voor Belgische jaarrekeningen. Wie trekt de handschoen aan en maakt een Nederlandse versie? Mijn complimenten voor Werner, de maker van de XBRL 2 Excel tool.

Wie de online tool wilt uitproberen, klikt hier. Voorbeelden van Belgische jaarrekeningen zijn hier te vinden.

 

Workshops over iXBRL en Preparer Extensions

Door XBRL Nederland worden in de komende tijd een tweetal workshops georganiseerd. De eerste workshop zal het onderwerp Inline XBRL behandelen. Inline XBRL is door het recente ESMA advies een bijzonder actueel onderwerp geworden. We weten nu in hoofdlijnen wat er gaat gebeuren, maar heeft Inline XBRL ook gevolgen voor de huidige SBR stromen. In de workshop wordt nader ingegaan op de techniek, de ervaringen (hiervoor is een buitenlandse spreker uitgenodigd) en de impact op de SBR Assurance oplossing. Deze workshop wordt gehouden op dinsdag 28 maart 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern.

De tweede workshop die door XBRL Nederland wordt georganiseerd gaat over Preparer Extensions. Met Preparer Extensions is het mogelijk om nieuwe concepten aan te maken die nog niet voorkomen in de taxonomie van de uitvragende partij. De nieuwe concepten kunnen dan worden opgenomen in de SBR rapportage. Naast het toevoegen van nieuwe concepten is het ook mogelijk om bijvoorbeeld de presentatie te wijzigen. In de workshop krijgt u een toelichting over Preparer Extensions, ontvangt u informatie hoe Preparer Extensions worden opgesteld en wordt er nader ingegaan op de mogelijke SBR Assurance aspecten. De workshop Preparer Extensions zal plaatsvinden op maandag 15 mei 2017 bij Autogrill Utrecht in De Meern.

Meer informatie over de iXBRL workshop is hier te vinden. Voor meer informatie over de Preparer Extensions kunt u hier terecht.

 

Alfa versie sectorale extensie Kamer van Koophandel gepubliceerd

Door het SBR Programma is nu ook de alfa versie van de sectorale extensies ter beschikking gesteld. In deze alfa versie zitten de niet standaard jaarrekeningen of jaarrekeningen voor speciale sectoren. Indien een organisatie in de bedrijfsklasse ‘klein’ of ‘micro’ zit, kan het zijn dat één van deze rapportages uiteindelijk gebruikt moet worden bij de verplichte digitale deponering. Dit kan bijvoorbeeld het geval zijn bij een commanditaire vennootschap.

Indien de vaste governance processen worden gevolgd dan zal over een paar weken de bèta versie verschijnen, gevolgd door de definitieve versie. Of in de definitieve versie dan de langverwachte Duitse en Franse taal zijn toegevoegd, is nog niet bekend.

Wat overigens bij de publicatie van de extensie opvalt, is dat er ook alfa versies van jaarrekeningen zijn opgenomen die reeds definitief in een eerdere release zijn gepubliceerd. Deze alfa versies moeten worden genegeerd.

Meer informatie over de extensie is hier te vinden.

 

KvK komt met data service voor XBRL jaarrekeningen

Voor het opvragen van jaarrekeningen in het XBRL formaat komt de Kamer van Koophandel met een dataservice. Het opvragen van een jaarrekening in het XBRL formaat is overigens alleen mogelijk als de jaarrekening ook door de betreffende organisatie in het XBRL formaat is gedeponeerd. Dit is voor boekjaar 2016 het geval voor bijna alle micro entiteiten en organisaties behorende tot de bedrijfsklasse klein.

Om gebruik te maken van de dataservice dient een aansluitpakket te worden opgevraagd. Meer informatie treft u hier aan.

 

ESMA kiest voor Inline XBRL

Gisteren heeft de ESMA (European Securities and Markets Authority) uitsluitsel gegeven over het ‘European Single Electronic Format’ (ESEF) waarin alle Europese beursgenoteerde ondernemingen, na 1 januari 2020, hun geconsolideerde jaarrekening voor de toezichthouder en overige stakeholders moeten opstellen. Het is Inline XBRL geworden.

De motivatie voor de keuze is dat Inline XBRL, als XHTML, leesbaar is voor de mensen en dat XBRL embedded in XHTML weer leesbaar is voor computers. In eerste instantie betreft de verplichting alleen het geconsolideerde verslag op basis van IFRS, maar ESMA houdt de mogelijkheid open om inline XBRL te verplichten voor andere delen van het jaarverslag en voor andere waarderingsgrondslagen.

De technische standaard zal pas eind 2017 zijn vastgesteld. Details over het gebruik van preparer extensies en de toepassing van de Nederlandse Taxonomie (met IFRS als basis) zijn nog niet bekend.

Meer informatie is hier te vinden.

 

Alfaversie OCW taxonomie gepubliceerd

Voor het eerst is onder de vlag van het SBR Programma de taxonomie voor OCW gepubliceerd. De taxonomie is opgenomen in een standaard Nederlandse Taxonomie release. Op dit moment kent de dit deel van de NT vier rapportages. Drie voor de verschillende soorten onderwijsinstellingen en één in het kader van de Wet normering topinkomens.

De oplevering is eveneens voorzien van voorbeelden en releasenotes.

Een eerste technische analyse levert op dat ook de OCW taxonomie zich steeds meer conformeert aan de NTA en best practices. Zo zijn de tuple in tuple constructies nu definitief verdwenen. Goed nieuws dus voor de softwareleveranciers.

Meer info over de OCW taxonomie is hier te vinden.

 

Banken publiceren hun definitieve taxonomieën

job-well-done1Vlak voor het weekend hebben de banken de definitieve versies van de Bankentaxonomie (BT11) en de Vastgoedtaxonomie (VT11) online gezet. Bij de oplevering vallen twee zaken op. Allereerst de snelheid. Werd vorig jaar nog vlak voor de kerst de alfaversie gepubliceerd. Nu is daags na Sinterklaas de definitieve versie al een feit.

Het tweede wat opvalt, is de nauwe (architectuur) aansluiting met de NT. Softwareleveranciers die een generieke oplossing hebben gebouwd voor de Nederlandse Taxonomie, zijn dus eigenlijk per direct klaar voor de Bankentaxonomie. De XBRL site is spaarzaam met zijn complimenten, maar dit keer ontkomen wij er niet aan. Beste banken…. job well done.

Nieuw in de Bankentaxonomie is een aparte rapportage voor stichtingen en verenigingen. Daarnaast zijn er wijzigingen in de agro-extensie aangebracht en behoeven geen uitsplitsingen meer te worden opgeleverd indien er sprake is van lage bedragen.

Meer informatie over de Bankentaxonomie is hier te vinden. En hier kan men meer informatie vinden over de Vastgoedtaxonomie.

 
Meer artikelen...
Zoeken