Nieuws

KvK komt met data service voor XBRL jaarrekeningen

Voor het opvragen van jaarrekeningen in het XBRL formaat komt de Kamer van Koophandel met een dataservice. Het opvragen van een jaarrekening in het XBRL formaat is overigens alleen mogelijk als de jaarrekening ook door de betreffende organisatie in het XBRL formaat is gedeponeerd. Dit is voor boekjaar 2016 het geval voor bijna alle micro entiteiten en organisaties behorende tot de bedrijfsklasse klein.

Om gebruik te maken van de dataservice dient een aansluitpakket te worden opgevraagd. Meer informatie treft u hier aan.

 

ESMA kiest voor Inline XBRL

Gisteren heeft de ESMA (European Securities and Markets Authority) uitsluitsel gegeven over het ‘European Single Electronic Format’ (ESEF) waarin alle Europese beursgenoteerde ondernemingen, na 1 januari 2020, hun geconsolideerde jaarrekening voor de toezichthouder en overige stakeholders moeten opstellen. Het is Inline XBRL geworden.

De motivatie voor de keuze is dat Inline XBRL, als XHTML, leesbaar is voor de mensen en dat XBRL embedded in XHTML weer leesbaar is voor computers. In eerste instantie betreft de verplichting alleen het geconsolideerde verslag op basis van IFRS, maar ESMA houdt de mogelijkheid open om inline XBRL te verplichten voor andere delen van het jaarverslag en voor andere waarderingsgrondslagen.

De technische standaard zal pas eind 2017 zijn vastgesteld. Details over het gebruik van preparer extensies en de toepassing van de Nederlandse Taxonomie (met IFRS als basis) zijn nog niet bekend.

Meer informatie is hier te vinden.

 

Aanpassing van de P-link rule

Eén van de belangrijkste regels die een softwareleverancier gebruikt is filing rule FR-NL-5.08. In de wandelgangen beter bekend als de P-link rule. Met deze regel kan een opsteller of softwareleverancier precies bepalen welke concepten opgenomen mogen worden in een rapportage. Vaak is het namelijk zo dat een auteur van een taxonomie alle concepten voor alle rapportages op één plek definieert. En voor een kleine jaarrekening is nu éénmaal minder nodig dan voor een grote jaarrekening. Indien een kleine jaarrekening onterecht een concept bevat die daar niet in thuis hoort, wordt de jaarrekening afgekeurd. Immers de P-link rule staat alleen concepten toe die ook in de presentatie (P-link) zijn gedefinieerd.

Maar de P-link rule moet worden aangepast. Met de nieuwe NT11 (2017) zijn table linkbases geïntroduceerd. Table linkbases zijn het beste te omschrijven als een soort Excel presentatie. In cel A2 plaatsen we de label ‘Liquide middelen’ en in cel B2 het bijbehorende bedrag. Iedereen die op basis van de table linkbase definities rendert krijgt dezelfde presentatie: ‘Liquide middelen’ in cel A2 en het bedrag in cel B2. Hier is sprake van een consistente rendering.

Helaas is een consistente rendering niet in alle gevallen mogelijk. Indien ‘typed’ members worden gebruikt voor het definiëren van overzichten, zoals bestuurders, leningen ed. is het niet mogelijk om de presentatievolgorde van de bestuurders en leningen te bepalen. Om dit toch te bewerkstelligen is een specifiek concept in de NT11 geïntroduceerd: nl-cd: TypedMemberPresentationOrder. Dit concept kan aan bijvoorbeeld een bestuurder of lening worden gekoppeld met een getal. Het getal is dan bepalend voor de presentatie volgorde.

Lees meer...

 

Alfaversie OCW taxonomie gepubliceerd

Voor het eerst is onder de vlag van het SBR Programma de taxonomie voor OCW gepubliceerd. De taxonomie is opgenomen in een standaard Nederlandse Taxonomie release. Op dit moment kent de dit deel van de NT vier rapportages. Drie voor de verschillende soorten onderwijsinstellingen en één in het kader van de Wet normering topinkomens.

De oplevering is eveneens voorzien van voorbeelden en releasenotes.

Een eerste technische analyse levert op dat ook de OCW taxonomie zich steeds meer conformeert aan de NTA en best practices. Zo zijn de tuple in tuple constructies nu definitief verdwenen. Goed nieuws dus voor de softwareleveranciers.

Meer info over de OCW taxonomie is hier te vinden.

 

Banken publiceren hun definitieve taxonomieën

job-well-done1Vlak voor het weekend hebben de banken de definitieve versies van de Bankentaxonomie (BT11) en de Vastgoedtaxonomie (VT11) online gezet. Bij de oplevering vallen twee zaken op. Allereerst de snelheid. Werd vorig jaar nog vlak voor de kerst de alfaversie gepubliceerd. Nu is daags na Sinterklaas de definitieve versie al een feit.

Het tweede wat opvalt, is de nauwe (architectuur) aansluiting met de NT. Softwareleveranciers die een generieke oplossing hebben gebouwd voor de Nederlandse Taxonomie, zijn dus eigenlijk per direct klaar voor de Bankentaxonomie. De XBRL site is spaarzaam met zijn complimenten, maar dit keer ontkomen wij er niet aan. Beste banken…. job well done.

Nieuw in de Bankentaxonomie is een aparte rapportage voor stichtingen en verenigingen. Daarnaast zijn er wijzigingen in de agro-extensie aangebracht en behoeven geen uitsplitsingen meer te worden opgeleverd indien er sprake is van lage bedragen.

Meer informatie over de Bankentaxonomie is hier te vinden. En hier kan men meer informatie vinden over de Vastgoedtaxonomie.

 
Meer artikelen...
Zoeken