Nieuws

SBR Programma komt met eZine over SBR

Door het SBR Programma is een elektronisch magazine (eZine) gepubliceerd over de huidige stand van zaken met SBR. De eZine is gevuld met video’s, interviews, artikelen en feiten over SBR. Met een scala aan geïnterviewde is de eZine rijkelijk gevuld met diverse onderwerpen. En daarnaast nog eens heel mooi vormgegeven. Mijn complimenten voor deze eerste eZine.

Meer informatie over de eZine is hier te vinden.

 

RfC voor SBR folder structuur en releasemanagement

Door het SBR Programma is al weer enige tijd geleden een nieuwe RfC gepubliceerd. Ditmaal betreft het een voorstel hoe de folderstructuur van de Nederlandse Taxonomie er in de toekomst moet uitzien. Werd voorheen nog de versie van de Nederlandse Taxonomie als basis aangehouden, in het voorstel wordt aan de marktpartijen gevraagd of dit voortaan de versie van de Nederlandse Taxonomie Architectuur mag zijn.

Ook wordt er aandacht gevraagd voor de releasemanagement, waarbij bijzondere aandacht is voor het verwerken van bugfixes. Om duidelijk te maken dat bestanden aangepast zijn, krijgen deze bestanden voortaan als suffix een versienummer mee.

De redenen voor de RfC zijn onder andere de wens om de releasecyclus van de Nederlandse Taxonomie flexibeler te maken en de nieuwe linkbases (table en formula) een plek in de folder structuur te geven. Ik zeg twee keer volmondig “Ja”. Gaat u ook reageren?

Marktpartijen hebben tot 31 oktober de tijd om te reageren. Meer informatie over de RfC is hier te vinden.

 

Iv3 Taxonomie 2016 door CBS gepubliceerd

Het is maar een piepklein berichtje op de website van het CBS. De XBRL taxonomie voor gemeenten en gemeenschappelijke regelingen 2016 is gepubliceerd. Eén van de taken van het CBS is het verzamelen van gegevens voor derden. Formeel wordt dit Informatie voor Derden (Iv3) genoemd.

Voor provincies en gemeenten zijn dit de gegevens over de begrotingscijfers en de realisatie. Voor de waterschappen worden de gegevens over de financiële omvang van mutaties verzameld en de standen van een aantal balansposten. Het communiceren van deze gegevens kan op basis van de Iv3 Taxonomie.

De IV3 Taxonomie is de langst gebruikte taxonomie van ons land. Maar helaas nog niet aangepast aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur. CBS? Ligt hier geen schone taak?

Het bericht over de nieuwe Iv3 Taxonomie is hier te vinden.

 

DNB zoekt XBRL specialist

Door de DNB wordt een startende ICT’er gezocht met kennis en ervaring van XBRL. Van de persoon wordt verwacht dat hij/zij een afgeronde opleiding heeft op hbo- of universitair niveau met een goed ontwikkeld analytisch vermogen en uitstekende communicatieve vaardigheden.

Binnen één van de statistiekafdelingen binnen de DNB wordt je verantwoordelijk voor het ontwikkelen van rapportageformulieren voor de onder toezicht staande instellingen. Daarnaast is het de bedoeling dat je de DNB vertegenwoordigt op het gebied van XBRL ontwikkeling in de internationale gremia

Meer informatie over de vacature tref je hier aan. Succes met solliciteren.

 

Uitslag consultatie gebruik Table Linkbase en Formula bekend

Voor de zomer heeft het SBR Programma twee RfC’s (Request for Comments) uitgezet. Eén RfC betrof het gebruik van de Table Linkbase en de Generic Preferred Label. De Table Linkbase wordt gezien als de oplossing om de inhoud van XBRL instances op een juiste manier te presenteren.

De tweede RFC betrof het gebruik van XBRL Formula, aangevuld met de nog in ontwikkeling zijn de “Assertion Severity”. De XBRL Formula wordt gebruikt voor het testen van beweringen. Een bewering is bijvoorbeeld dat de balans in evenwicht is. Met XBRL Formula kunnen dus business rules worden toegevoegd aan een taxonomie.

Op de RfC voor de Table Linkbase hebben negen softwareleveranciers gereageerd. Op de RfC voor de toepassing van XBRL Formula waren er dat maar drie. In ieder geval waren de reacties zodanig positief dat zowel de Table Linkbase als Formula worden toegevoegd aan de Nederlandse Taxonomie.

De reacties van de softwareleveranciers, de conclusies en de besluiten zijn hier te vinden (onder het kopje Request for Comments).

 
Meer artikelen...
Zoeken