Nieuws

FRC komt met aanbesteding werkzaamheden Bankentaxonomie

Door het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) is een aanbesteding gepubliceerd voor het onderhoud en doorontwikkeling van de Bankentaxonomie. In april 2016 loopt het contract met de huidige partij af.

De werkzaamheden die in de opdracht geformuleerd staan, zijn vrij helder. Maar als ik de “Vragen en uitgangspunten” goed lees, moet ik wel tot de conclusie komen dat de lat behoorlijk hoog wordt gelegd. Ik wens de partijen die voor 15 januari 2016 moeten reageren veel succes met het opstellen van de offerte.

Meer informatie over de aanbesteding is hier te vinden.

 

Wat een dag, wat een dag!!

paul snijdersVanmiddag om 13:46 is in de Eerste Kamer de wetswijziging van de Handelsregisterwet 2007 als hamerstuk afgedaan. Hiermee is het elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregister een feit. Zoals het er nu uitziet is het wachten op de AMVB die de verplichting voor het deponeren van jaarrekeningen van micro- en kleine ondernemingen zal laten starten vanaf het boekjaar 2016. Victorie voor XBRL en SBR!

Niet veel later begon bij de NBA in Amsterdam de afscheidsreceptie van Paul Snijders. Paul, de godfather van XBRL NL, is al sinds mensenheugenis de vicevoorzitter van XBRL Nederland. Zijn termijnen zaten erop en moet daarom zijn bestuurdersstoel per 31 december afstaan.

Geheel in stijl van Ebenezer Scrooge waren er drie presentaties. De eerste presentatie, gegeven door Paul zelf, ging in op het verleden. Rob Kuipers vertelde over het heden en Cees de Boer gaf een inkijk in de toekomst.

Ook voor de beheerder van de XBRL site was een rol weggelegd. Ik mocht namens de leden van XBRL Nederland en de NBA afscheid van Paul nemen. Met een zeer prominent publiek in de zaal, zag ik mijn kans schoon om ook even aandacht te vragen voor enkele pijnpunten binnen de huidige SBR standaardisatie. Dit deed ik door de huidige stand van zaken te vergelijken met de maanmissie van Apollo 13. Wellicht dat ik mettertijd mijn verhaal aan het papier (website?) toevertrouw.

 

Wetsvoorstel elektronisch deponeren is hamerstuk voor de Eerste Kamer

Op dinsdag 8 december wordt tijdens de plenaire vergadering van de Eerste Kamer de wetswijziging “Elektronisch deponeren van bescheiden in het handelsregister” door de voorzitter afgehamerd. Gisteren heeft de commissie Economische Zaken van de Eerste Kamer namelijk besloten om een blanco eindverslag uit te brengen. De wetswijziging is hiermee een hamerstuk geworden.

Het volledige proces is hier te volgen.

 

Wetsvoorstel verplichting SBR/XBRL is aangenomen

De fles champagne heb ik alvast in de ijskast geplaatst. Vandaag is geheel volgens verwachting het wetsvoorstel om het Handelsregisterwet 2007 te wijzigen, zonder kleerscheuren door de Tweede Kamer gegaan. Formeel is in het plenaire verslag het volgende opgenomen: “Dit wetsvoorstel wordt zonder beraadslaging en, na goedkeuring van de onderdelen, zonder stemming aangenomen.”

Het is natuurlijk nog even wachten op het oordeel van de Eerste Kamer, maar alles wijst erop dat dit spoedig, en eveneens zonder kleerscheuren, gaat gebeuren. Dit betekent dat vanaf het boekjaar 2016 de publicatiestukken van kleine ondernemingen alleen nog op basis van SBR/XBRL mogen worden gedeponeerd. Een jaar later zal dit voor middelgrote ondernemingen gelden. Grote ondernemingen hoeven pas te starten vanaf 1 januari 2020 (boekjaar 2019). De laatste termijn geldt overigens ook voor middelgrote ondernemingen die onderdeel zijn van een grote onderneming.

Ondernemingen, accountants en administratieve dienstverleners die publicatiestukken opstellen, moeten indien zij daarvoor nog geen geschikte oplossing hebben, de komende tijd op zoek naar geschikte software. Helemaal als het gaat om middelgrote- en grote ondernemingen. Immers de accountantsverklaring moet dan ook in het XBRL formaat worden opgesteld. De natte handtekening van de accountant wordt dan vervangen door een digitale handtekening. Kortom… de wetswijziging is bijna een feit, maar er is nog genoeg te doen.

 

Vandaag behandeling elektronisch deponeren in de tweede kamer

Terwijl in het RAI congrescentrum de accountants zich aan het verzamelen zijn voor de NBA Accountantsdag 2015, gebeurt er straks iets in Den Haag dat impact zal hebben voor veel van deze accountants. Om exact 10:14 zal in de tweede kamer een hamerstuk worden behandeld

Het hamerstuk, ingediend door minister Kamp van Economische Zaken, betreft de wijziging van de Handelregisterwet 2007. Deze wetswijziging zal de weg vrijmaken voor het verplicht elektronisch deponeren (op basis van SBR/XBRL) bij de Kamer van Koophandel.

Spannend zal het allemaal niet worden. Het advies van de Raad van State was blanco en de tweede kamer is van plan om op 10:15 te beginnen met de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie. Een gang door de eerste kamer zal dus ongetwijfeld nog dit jaar plaatsvinden. De champagne maar opentrekken?

 
Meer artikelen...
Zoeken