Nieuws

ESMA overstelpt met reacties

Op 25 september werd door de ESMA een consultatieronde gestart over de ESEF. ESEF is het formaat dat beursgenoteerde ondernemingen moeten gebruiken voor de publicatie van hun jaarrekening vanaf 1 januari 2020. Mogelijk kanshebbers om als ESEF te dienen zijn XBRL, inline XBRL, XML, HTML/XHTML en PDF. Meer informatie over de consultatie is hier te vinden op deze website.

Ze zullen in Parijs wel verbaasd zijn geweest. Maar liefst 116 reacties zijn door de ESMA ontvangen. En dan zijn dit alleen de reacties waarvan de reagerende partij aangegeven heeft dat deze openbaar mogen worden gemaakt. Snel geteld kom ik in ieder geval op 12 reacties vanuit Nederland (in volgorde van publicatie): The Netherlands Institute of Chartered Accountants, Statistics Netherlands, Standard Business Reporting (Logius), Grant Thornton Accountants en Adviseurs B.V., Ernst & Young Accountants LLP Netherlands, EBPI, XBRL Netherlands, Batavia XBRL, Nederland ICT, Vereniging Effecten Uitgevende Ondernemingen (VEUO), Thauris en Semansys Technologies.

Daarnaast weet ik dat een aantal partijen vanuit hun Europese hoofdvestiging gecombineerd hebben gereageerd. Al met al een geweldige Nederlandse prestatie. De ESMA heeft nu tot het eind van dit jaar de tijd om een besluit te nemen over de ESEF en deze te presenteren aan de Europese Commissie. Thumbs up for XBRL!

De reacties zijn hier te raadplegen.

 

RfC voor SBR Filing Rules gepubliceerd

Algemeen bekend is dat een XBRL instance moet voldoen aan een taxonomie. Maar daarnaast moet een instance ook voldoen aan allerlei syntactische regels en business rules. Deze ‘filing’ regels staan momenteel beschreven in de verschillende FRIS (Financial Reporting Instance Standards) documenten. Hoewel de XBRL standaard de laatste jaren in een rap tempo is doorontwikkeld is het basis FRIS document nog steeds een concept. Een definitieve versie (recommendation) is er nooit gekomen.

Onder meer om deze reden heeft het SBR Programma besloten om het huidige concept van FRIS documenten te vervangen door SBR Filing Rules. Zoals in de SBR governance afgesproken wordt dit voorstel eerst voorgelegd aan de markt in de vorm van een RfC.

Hoewel ik een aantal kritische kanttekeningen heb, juich ik dit initiatief van harte toe. Een mooie stap voorwaarts is ook dat SBR Filing Rules waar mogelijk beschikbaar worden gesteld in XBRL Formulas.

De markt heeft tot 3 februari (waarom zo’n korte periode?) de tijd om te reageren. Meer informatie treft u hier aan.

 

Bèta versie NT voor micro-entiteiten gepubliceerd

De softwareleveranciers zaten er al op te wachten. Maar eindelijk is het zo ver. De eerste bèta versie voor de jaarverantwoording van de micro-entiteiten is gepubliceerd. Er is sprake van een micro-entiteit als een onderneming voldoet aan twee van de volgende drie criteria: activa < € 350.001, omzet < € 700.001 en gemiddeld aantal werknemers < 10.

Meer is niet altijd beter. Minder kan in veel gevallen al voldoende zijn. Dat blijkt ook wel als we entrypoint voor de micro-entiteiten (publicatiestuk) hebben ingelezen. Uiteindelijk worden maar 7 financiële concepten opgevraagd, naast de totalen.

Lees meer...

 

De aangifte erfbelasting uitgelicht: het verschil tussen explicit en typed dimensies

Deze week is door het SBR Programma de eerste alfa versie (NT10.1.a.1) voor een nieuwe extensie op de NT10 gepubliceerd. Naast twee nieuwe berichtsoorten bevat de alfa versie ook een gehermodelleerde aangifte erfbelasting. In een eerdere blog gaf ik aan dat ik dit XBRL technisch gezien een bijzondere entrypoint vond vanwege het feit dat deze alleen ‘typed’ dimensies bevatte. Op Twitter is mij gevraagd dit toe te lichten en waarom het een kleine uitdaging zou zijn voor de softwareleveranciers.

Eerst een korte introductie over dimensies.

De Nederlandse Taxonomie kent op dit moment honderden rapportages. Vrijwel alle rapportages maken gebruik dimensies. Met dimensies wordt nadere contextinformatie gedefinieerd, waarmee je de gegevens die je uitwisselt van aanvullende semantiek voorziet. Bijvoorbeeld dat voorraden van 20.000 Euro gebaseerd zijn op de commerciële grondslag en dat het om enkelvoudige cijfers gaat.

Om dit soort zaken (aanvullend) te definiëren kent de XBRL specificatie twee soorten dimensies: explicit en typed. Met een explicit dimensie bepaalt de ontvangende partij vooraf wat de mogelijke waarden zijn voor de aanvullende contextinformatie. Er wordt dus in de taxonomie vastgelegd dat voorraden gekoppeld moeten worden aan een waarderingsgrondslag en type jaarrekening. Daarnaast bepaalt de ontvangende partij ook de waarden die voor de waarderingsgrondslag (fiscaal of commercieel) en type jaarrekening (enkelvoudig of commercieel) mogen worden gebruikt. De ontvangende partij bepaalt dus ‘expliciet’ wat toegestaan is en wat niet toegestaan is.

Bij een typed dimensie gaat het anders. De verzendende partij bepaalt dan zelf de waarde voor de aanvullende contextinformatie. De enige restrictie is dat de waarde voldoet aan de syntactische eisen die door de ontvangende partij zijn opgelegd. In XML worden syntactische eisen gedefinieerd in ‘simple’ types (bijvoorbeeld waarde is numeriek) en ‘complex’ types (waarde ligt tussen 0 en 100). De basis voor een typed dimensie is dus de gedefinieerde XML type.

Lees meer...

 

Ministerie van OCW treedt toe tot de SBR Governance

Afgelopen week is het ministerie van OCW (Onderwijs, Cultuur en Wetenschap) toegetreden tot de SBR Governance. Met deze stap is de bestaande publieke club uitgebreid tot vier partijen. Een mooie stap. Maar wat de toetreding nu exact inhoudt staat helaas niet in het persbericht van het SBR Programma beschreven.

Moeten de verantwoordingsstromen aangeleverd worden via Digipoort? Moeten de berichtspecificaties voldoen aan de Nederlandse Taxonomie Architectuur? Etc. etc. De tijd zal het ons leren.

Lees meer over de toetreding van OCW hier.

 
Meer artikelen...
Zoeken