Nieuws

KvK en Logius starten pilot voor private extensies

Op 20 mei vindt tijdens een informatiebijeenkomst in de Den Haag de aftrap plaats van de pilot voor de private extensies. De informatiebijeenkomst staat open voor alle ketenpartners. Dit betekent dat niet alleen softwareleveranciers welkom zijn, maar ook bijvoorbeeld accountant organisaties.

Een private extensie, ook wel bekend als een preparer extensions, komt in beeld als een onderneming op vrijwillige basis anders wilt rapporteren dan dat een taxonomie hem mogelijk maakt. Met anders rapporteren bedoel ik bijvoorbeeld meer rapporteren.

Een veel gebruikt voorbeeld door mij is de rapportage van Shell. Als Shell rapporteert, dan zou het naast de standaard activa- en passivaposten wellicht ook iets willen melden over het aantal olieplatformen. Het begrip olieplatform is een zodanig specifiek begrip, dat deze niet opgenomen is in de Nederlandse Taxonomie. Als Shell toch op vrijwillige basis het aantal olieplatformen in XBRL wilt melden dat zal deze het begrip ‘olieplatform’ aan een eigen taxonomie moeten toevoegen. Deze eigen taxonomie noemen we de private extensie.

Meer informatie over de pilot is hier te vinden.

 

Details verplichtstelling elektronisch deponeren bekend

Deze week is het “Besluit elektronische deponering handelsregister” in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee zijn de details van de SBR verplichtstelling bekend geworden. Wat we al wisten, wordt nu realiteit. Vanaf 1 januari 2017 mogen micro-entiteiten en kleine ondernemingen niet meer op papier deponeren. Een jaar later is de verplichting ook van toepassing op de middelgrote ondernemingen.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Organisaties die een beursgenoteerde instelling of een grote onderneming als moeder hebben ontspringen nog even de dans. Net als de buitenlandse ondernemingen.

En natuurlijk blijven er ook nog vragen over. Wat als een grote onderneming of een beursgenoteerde instelling op vrijwillige basis zijn jaarrekening in XBRL wilt opmaken? Zal de Kamer van Koophandel of de AFM deze dan kunnen ontvangen en verwerken?

Een duidelijk schema met de verplichtstelling is hier te vinden.

 

Twee nieuwe XBRL specificaties krijgen definitieve status

Door de internationale XBRL organisatie is aan twee XBRL specificaties de definitieve status ‘Recommendation’ toegekend. Het gaat om de ‘Taxonomy Package’ specificatie en de ‘Assertion Severity’ specificatie.

De eerste specificatie is bedoeld voor de uitwisseling van taxonomieën en de bijbehorende metadata zoals publicatie data, versie en licentie informatie en informatie over de organisatie die de taxonomie heeft gepubliceerd. Het werk is overigens nog niet af. De volgende stap is het identificeren van de relaties tussen de verschillende taxonomieën, zoals de relatie tussen een extensie taxonomie en zijn basis taxonomie.

De ‘Assertion Severity’ specificatie is een aanvulling op de Formula specificatie. Waar de Formula specificatie bij het testen van beweringen alleen de antwoorden ‘true’ en ‘false’ kent, wordt met de ‘Assertion Severity’ specificatie ook een waarschuwing toegevoegd. Voor de toevoeging van de waarschuwing zijn in Nederland een aantal use cases. Meer daarover is hier te vinden.

Meer over de ‘Taxonomy Package’ is hier te vinden. Meer details over de ‘Assertion Severity’ zijn hier te vinden.

 

Logius organiseert Workshop Taxonomie en XBRL

Speciaal voor softwareontwikkelaars die actief zijn op de markt voor de woningcorporaties organiseert Logius op dinsdag 3 mei een workshop over XBRL. Onderwerpen die in de twee uur durende sessie voorbij komen zijn:

  • het gebruik van de NT 10.0
  • het mappen van de taxonomie in de eigen applicatie voor het opstellen van de jaarrekening
  • het opstellen van rapportages in XBRL

Meer informatie over de workshop is hier te vinden.

 

Nieuwe Fink taxonomie gepubliceerd

Het is bijna één van de vergeten stromen; de financieringsverkenning. Een middel waarmee mkb’ers en hun intermediairs snel inzicht krijgen in de kansen voor financiering. Fink is efficiënt omdat de financieringsverkenning direct naar 16 financiers kan worden verstuurd. Dit aantal financiers kan nog stijgen.

In het proces van de financieringsverkenning is gebleken dat de financier soms behoefte heeft aan aanvullende informatie. Niets is dan zo gemakkelijker om de aanvrager de bellen of te e-mailen. De nieuwe Fink taxonomie is om deze reden, naast de prognose cijfers, uitgebreid met de contactgegevens van de aanvrager. Het is overigens niet verplicht om de contactgegevens in te vullen.

Meer informatie over de nieuwe Fink taxonomie is hier te vinden.

 
Meer artikelen...
Zoeken