Nieuws

Data Amplified III

basgroenveldVandaag is de tweede dag van de internationale XBRL conferentie in Singapore. Na het plenaire deel gisteren wordt de rest van de conferentie voortgezet in zogenaamde parallelle tracks. Naast algemene onderwerpen zoals de status van XBRL in de wereld werd bijvoorbeeld ook Artificial Intelligence behandeld.

Bijzonder was de plotseling bijdrage van Bas Groenveld in de middag. Door het uitvallen van één van de sprekers werd hij door professor Glen Gray gevraagd om een academische sessie over SBR te houden. Iets waar Bas geen seconde over na hoefde te denken.

Een duidelijke statement van Bas was dat we niet moesten beginnen bij de ‘wat’ vraag, namelijk digitale processen en gestructureerde data (XBRL), maar dat we moesten beginnen bij de ‘waarom’ vraag. De ‘waarom’ gaat in op het verminderen van de administratieve lasten, transparantie en efficiëntie. Een bijzonder uitspraak van Bas was, dat als er voor SBR een betere oplossing is om gestructureerde data (XBRL) samen te stellen, SBR daar dan voor zou kiezen.

Bas ging ook in op het once-only concept. In tegenstelling tot het gebruik van XBRL in diverse buitenlandse domeinen is SBR meer gericht op herhaaldelijk rapporteren, zoals de aangifte omzetbelasting. Dit betekent overigens niet dat SBR niet geschikt is voor once-only (en daar ligt internationaal een groot misverstand). Sterker nog, wat mij betreft wordt door SBR once-only rapporteren alleen maar eenvoudiger.

 

Data Amplified II

Na de ‘Member Assembly Meeting’ is de XBRL conferentie echt van start gegaan. Verrassend genoeg was in de start nergens een spoor van XBRL te bekennen. De eerste drie tracks gingen volledig over blokchain. In Jip-en-Janneke taal werd uitgelegd wat blokchain was. Geen nieuws voor de betere geïnformeerde. Opvallend was dat 2017 als het jaar van de doorbraak (echte implementaties) werd genoemd, zonder dat er gestructureerde oplossingen zijn voor de vele actuele tekortkomingen, zoals het gebrek aan een normatieve specificatie of een governance structuur. En de vraag is of de oplossingen er snel zullen komen. Met een miljard US Dollars in de zak, zijn onnoemlijk veel start-up’s gefinancierd, die allemaal aan hun eigen oplossingen werken. Ik ben geen pessimist, maar blokchain zou wel eens aan haar eigen succes ten onder kunnen gaan. Tijd voor blockchain II?

Een interessante presentatie kwam van Stephan Wolf en ging over (Global) Legal Entity Identifier. Een systematiek waarbij elke organisatie in de wereld kan beschikken over een unieke identificatie. Deze identificatie kan bijvoorbeeld worden gekoppeld met lokale identificaties, zoals onze inschrijvingsnummer in het handelsregister. Met de LEI is ook mogelijk om aan elkaar gerelateerde ondernemingen te koppelen, zodat een hele organisatiestructuur zichtbaar wordt. Misschien moest het SBR-programma maar eens overwegen om de LEI toe te staan als identificatiemiddel.

Het vervolg bevatte weer de standaard XBRL presentaties: Lessons learnt van de Bank of England, de samenwerking tussen de verschillende land in Azië, de voordelen van XBRL bij het gebruik van Big Data en de plenaire discussie over Enterprise Reporting. O, ja… deze laatste was in het Chinees. Morgen weer een nieuwe dag!

 

De start van Data Amplified, XBRL International conferentie nieuwe stijl

SustainingPartnerShieldVandaag is de 29ste internationale XBRL-conferentie begonnen. Ditmaal in Singapore. Ofschoon XBRL International de conferenties geen nummer meer geeft en de onderwerpen breder probeert te presenteren, is de hoofdmoot nog steeds XBRL.

Voordat de conferentie begint is er altijd een ‘Member Assembly Meeting’. De voorzitter van het bestuur, Cees de Boer, en de CEO van XBRL International, John Turner vertellen wat er het afgelopen jaar is gebeurd en nemen een voorschot op de toekomst.

Het goede nieuws is dat XBRL International na jaren weer zwarte cijfers schrijft. Het goede nieuws werd mede mogelijk gemaakt door de introductie van ‘Sustaining Partners’. Deze partners garanderen voor 3 jaar een aanvullende bijdrage van 10.000 tot 20.000 US-dollars. De eerste vier partners Fujitsu, AICPA, ACRA en SAP hadden de eer om een speciaal schild in ontvangst te nemen.

Op het gebied van de adoptie ging het name over het aankomende besluit van de ESMA over het wel of niet gebruiken van XBRL door de beursgenoteerde ondernemingen in Europa. Ook aan de overstap naar Inline door de SEC werd aandacht aan besteed. Duidelijk werd ook dat Singapore niet voor niets was gekozen. Het gebruik van XBRL in Zuidoost-Azië neemt hand overhand toe. Voor landen als Indonesië en Maleisië is XBRL gemeengoed geworden.

Op het technische vlak werden de resultaten gemeld van het OIM (Open Information Model) project dat in de Public Working Draft fase is terecht gekomen, de RFC voor Taxonomy Packages en Entity Specific Disclosures. Dat laatste staat in Nederland ook wel bekend als de ‘Preparer Extensie’.

Een noviteit is ‘Software Certification’. Met Software Certification wordt gegarandeerd dat de software dat XBRL vervaardigt ook aan de eisen voldoet van de diverse ‘Conformance Suites’. Toen het IP en het gebruik van het logo van XBRL werd besproken, schemerde John Turner al door, om het gebruik van een speciaal daarvoor ontworpen logo, de ‘XBRL Conformance Mark’ te koppelen aan de gecertificeerde software. Ben benieuwd welke Nederlandse softwareleverancier als eerste deze stap durft te nemen.  

Een andere aardige ontwikkeling is de Taxonomy Registry. Deze kan hier worden gevonden en geeft een overzicht van alle taxonomie ontwikkelingen in de wereld. Ook lijkt xBRL-JSON steeds meer een prominentere rol te krijgen en wordt voor grote aanleveringen een nieuwe ontwikkeling in de steigers geplaatst (xBRL-CSV) dat aansluit bij de huidige W3C metadata standaarden.

 

SBR Verwerker gereed voor bètaversie NT11

sbr verwerker basic 256Op 28 oktober jl. is de bèta versie van de Nederlandse Taxonomie voor 2017 (de NT11) gepubliceerd. Verschillende partijen hebben zich in aanloop naar deze publicatie negatief uitgelaten over de NT11. Een veel gehoord kritiekpunt was de relatief late publicatiedatum. Softwareleveranciers zouden hierdoor onvoldoende tijd hebben om de nieuwe taxonomie te implementeren.

Dat niet alle leveranciers problemen hebben met het uitkomen van de NT11 bleek tijdens het ICT Accountancy Jaarcongres 2016. Op dit congres, dat nog geen week na het uitkomen van de taxonomie plaatsvond, demonstreerden de ontwikkelaars van de SBR Verwerker de nieuwe taxonomie reeds in zijn geheel te hebben geïmplementeerd.

Deelnemers aan het congres werd de mogelijkheid geboden om kennis te maken met een demoversie van de SBR Verwerker. In deze versie konden SBR rapportages voor zowel de Kamer van Koophandel (entiteiten: micro, klein, middelgroot en groot) als het CBS worden gegeneerd volgens de nieuwe taxonomie.

Over de SBR Verwerker

De SBR Verwerker representeert een dynamisch formulier dat wordt uitgeleverd als webservice. Met de SBR Verwerker worden andere software leveranciers alsmede grote accountantskantoren in staat gesteld om hun klanten een complete SBR oplossing aan te bieden.

De SBR Verwerker omvat een pallet aan webservices die optioneel kunnen worden ingezet. Het dynamische formulier, dat wordt gegeneerd op basis van de NT11 en de BT11, vormt het hart van de oplossing. Binnen de SBR Verwerker kunnen andere SBR webservices worden aangeroepen. Deze webservices zijn onder meer in staat tot het genereren, het valideren, het tonen (renderen) en het verzenden van een SBR document (XBRL).

De generieke opzet van de verwerker zorgt ervoor dat nieuwe taxonomieën of wijzigingen in een bestaande taxonomie op zeer korte termijn beschikbaar kunnen worden gesteld. Een ander voordeel van de generieke programmaopzet ligt in de koppelingsmogelijkheden; de SBR Verwerker kan probleemloos worden geïntegreerd in bestaande software.

Lees meer...

 

XBRLreports: Iedereen kan klaar zijn voor SBR per 1 januari 2017

xbrlreports logoOp ICT Accountancydag toonde Durk Tuinier de oplossing waar de intermediairs om vragen.

Leveranciers van boekhoudsoftware beklagen zich erover dat NT11, de taxonomie voor 2017, veel te laat beschikbaar komt. Hierdoor kunnen zij hun software niet op tijd aanpassen en dat levert voor intermediairs problemen op om publicatiestukken bij de KvK in SBR-formaat te deponeren. Op ICT Accountancydag heeft XBRLreports laten zien dat elke intermediair via XBRLreports wel al maandberichten naar CBS en publicatiestukken naar de KvK kan sturen en klaar is voor NT11.

XBRLreports is gereed voor NT11 (bèta), omdat zij haar architectuur volledig heeft afgestemd op de architectuur van de Nederlandse Taxonomie. De jaarlijkse veranderingen in taxonomieregels leveren softwareleveranciers problemen op. XBRLreports merkt daar niets van. De overheid is nu de gebeten hond, maar softwareleveranciers hoeven het probleem niet zelf op te lossen. XBRLreports heeft een kant-en-klare koppeling voor financiële software op basis van NT11.

Branchegegevens t/m september 2016  beschikbaar
De overheid wil met de CBS-maandberichten ondernemers ook voorzien van branchegegevens, zodat zij hun eigen prestaties kunnen vergelijken met hun markt. XBRLreports ontvangt die branchecijfers rechtstreeks en verwerkt ze in de boekhoudsoftware. Bijgaand voorbeeld toont de index eigen omzetontwikkeling en de branche-index bijgewerkt t/m september 2016!

voorbeeld actuele sbr branchegegevens

Lees meer...

 
Meer artikelen...
Zoeken