Voor de taxonomie auteurs was het gisteren een drukke dag. Door het FRC werd de alfa versie van de Bankentaxonomie gepubliceerd en in Den Haag werden de KvK rapportages toegevoegd aan de alfa versie van de Nederlandse Taxonomie 2017.

Wat bij beide alfa versies opvalt, is dat het aantal rapportages sterk is verminderd. Het onderscheidt tussen fiscaal, commercieel, geconsolideerd en enkelvoudig op rapportageniveau is komen te vervallen. Sturing van deze aspecten gebeurt nu volledig met dimensies. Dit betekent dat er voor de KvK (er wordt op rapportage niveau ook geen verschil meer gemaakt tussen functioneel en categoriaal) vier rapportages beschikbaar zijn: micro, klein, middelgroot en groot.

Ook zijn aan de alfa’s nieuwe rapportages toegevoegd. In de Bankentaxonomie is een rapportage toegevoegd dat gebaseerd is op de aangifte vennootschapsbelasting en een kredietrapportage speciaal bestemd voor stichtingen en verenigingen. In de Nederlandse Taxonomie is een rapportage toegevoegd voor de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de Nederlandse Corporate Governance Code.

Meer informatie over de twee alfa versies is hier (BT) en hier (NT) te vinden.