Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Vandaag behandeling elektronisch deponeren in de tweede kamer

Terwijl in het RAI congrescentrum de accountants zich aan het verzamelen zijn voor de NBA Accountantsdag 2015, gebeurt er straks iets in Den Haag dat impact zal hebben voor veel van deze accountants. Om exact 10:14 zal in de tweede kamer een hamerstuk worden behandeld

Het hamerstuk, ingediend door minister Kamp van Economische Zaken, betreft de wijziging van de Handelregisterwet 2007. Deze wetswijziging zal de weg vrijmaken voor het verplicht elektronisch deponeren (op basis van SBR/XBRL) bij de Kamer van Koophandel.

Spannend zal het allemaal niet worden. Het advies van de Raad van State was blanco en de tweede kamer is van plan om op 10:15 te beginnen met de behandeling van de begroting van Veiligheid en Justitie. Een gang door de eerste kamer zal dus ongetwijfeld nog dit jaar plaatsvinden. De champagne maar opentrekken?

 

Persbericht: XBRLreports koppelt als eerste softwareleverancier met F!NK

finkxbrlreportsMinisterie van EZ en XBRLreports ondertekenen overeenkomst tot samenwerking

XBRLreports heeft als eerste softwareleverancier een system-to-system koppeling tot stand gebracht met F!NK (www.financieringslink). De koppeling maakt het voor ondernemers eenvoudiger een financiering aan te vragen. Financiers (crowd funding platforms, participatiemaatschappijen en kredietunies) kunnen verschillende aanvragen beter vergelijken door de uniform aangeleverde data.

Durk Tuinier, directeur van XBRLreports, ziet de markt veranderen: “XBRLreports speelt in op de behoefte aan bredere financieringsvormen voor nieuwe businessmodellen. Een financiering aanvragen is vaak complex, zeker voor ondernemers. Intermediairs hebben er meer ervaring mee, maar  ook zij zoeken naar methoden om het eenvoudig te houden en de kans op succes te vergroten. Uit een test bleek dat nog niet alle financiers even snel reageren, maar we gaan de goede kant op.”

F!nk is een online portaal met als doel MKB-bedrijven snel en makkelijk inzicht te geven in hun financieringskansen bij diverse financiers. F!nk standaardiseert het proces van financiering aanvragen en verlenen. Met F!nk wil het ministerie van EZ de dynamiek in de financieringsmarkt verbeteren.

Intermediairs (vaak accountantskantoren) kunnen de gevraagde data uit hun administratie via XBRLreports aanleveren. XBRLreports zorgt dat de gevraagde cijfers uniform (gestandaardiseerd formaat) bij de aangesloten financiers van F!nk terecht komen.

Lees meer...

 

Internationale aandacht voor Rob Kuipers: head of Dutch SBR

Tijdens de internationale XBRL conferentie in Kopenhagen zag de organisatie haar kans om Rob Kuipers te strikken voor een interview over SBR. Zie hier het resultaat

 

SBR Programma komt met eZine over SBR

Door het SBR Programma is een elektronisch magazine (eZine) gepubliceerd over de huidige stand van zaken met SBR. De eZine is gevuld met video’s, interviews, artikelen en feiten over SBR. Met een scala aan geïnterviewde is de eZine rijkelijk gevuld met diverse onderwerpen. En daarnaast nog eens heel mooi vormgegeven. Mijn complimenten voor deze eerste eZine.

Meer informatie over de eZine is hier te vinden.

 

Nederlandse Taxonomie 2016 beschikbaar

Gisteren is door het SBR Programma de Nederlandse Taxonomie 2016 gepubliceerd. Met deze nieuwe versie wordt alweer voor de tweede keer het lustrum gevierd. De Nederlandse Taxonomie is geschikt voor het opstellen van jaarrekeningen, fiscale opgave en aangiftes en statistiek uitvragen.

In de loop van 2016 zullen aanvullingen in de vorm van extensies komen.

Op zoek naar de Nederlandse Taxonomie 2016? Deze is hier te vinden.

 

Eerste alfa versie RGS taxonomie gepubliceerd

Door het SBR Programma is de eerste alfa versie van de RGS Taxonomie gepubliceerd. De publicatie is een logisch gevolg van het onderbrengen van RGS binnen de SBR Governance. Net als andere taxonomieën die onder de SBR Governance is de RGS taxonomie ook gebaseerd op het XBRL formaat.

Bijzonder is dat de RGS Taxonomie, naast de referentiecodes, ook de koppelingen met de Nederlandse Taxonomie en de Bankentaxonomie bevat. Dit op basis van een techniek die “Generic Link References” wordt genoemd. De alfa versie bevat overigens maar een klein deel van de koppelingen. Dit om de softwareleveranciers beter in staat te stellen om de nieuwe techniek beter te doorgronden. De eerstvolgende versie zal wel alle koppelingen bevatten.

Tot 13 november zijn marktpartijen in staat om te reageren op de architectuur van de RGS Taxonomie. Meer informatie is hier te vinden.

 

RfC voor SBR folder structuur en releasemanagement

Door het SBR Programma is al weer enige tijd geleden een nieuwe RfC gepubliceerd. Ditmaal betreft het een voorstel hoe de folderstructuur van de Nederlandse Taxonomie er in de toekomst moet uitzien. Werd voorheen nog de versie van de Nederlandse Taxonomie als basis aangehouden, in het voorstel wordt aan de marktpartijen gevraagd of dit voortaan de versie van de Nederlandse Taxonomie Architectuur mag zijn.

Ook wordt er aandacht gevraagd voor de releasemanagement, waarbij bijzondere aandacht is voor het verwerken van bugfixes. Om duidelijk te maken dat bestanden aangepast zijn, krijgen deze bestanden voortaan als suffix een versienummer mee.

De redenen voor de RfC zijn onder andere de wens om de releasecyclus van de Nederlandse Taxonomie flexibeler te maken en de nieuwe linkbases (table en formula) een plek in de folder structuur te geven. Ik zeg twee keer volmondig “Ja”. Gaat u ook reageren?

Marktpartijen hebben tot 31 oktober de tijd om te reageren. Meer informatie over de RfC is hier te vinden.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?