Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Paul Snijders vicevoorzitter XBRL Europe

Tijdens de XBRL Europe bijeenkomst afgelopen week in Frankfurt is Paul Snijders benoemd tot vicevoorzitter. Niet zo lang geleden hebben we overigens afscheid van Paul mogen nemen als vicevoorzitter van XBRL Nederland. We kunnen dus spreken van een mooie overstap.

Als voorzitter is Fransman Bruno Tesnière gekozen. Hij vertegenwoordigt de Compagnie Nationale des Commissaires aux Comptes. Het bestuur bestaat op dit moment uit zes jurisdicties (België, Frankrijk, Italië, Luxemburg, Nederland en Spanje) vier zogenaamde directe leden (EY, EFFAS, Theia Partners en UB Partner) en een afgevaardigde van de internationale XBRL organisatie.

 

SBR Programma komt met themabulletin over deponeren

Nog zeven maanden te gaan en dan is het zover. Van micro entiteiten en kleine ondernemingen*1) wordt dan verwacht dat zij hun publicatiestukken over 2016 digitaal bij de Kamer van Koophandel deponeren. Voor het SBR Programma een reden om te komen met een themabulletin over het digitaal deponeren.

In het themabulletin komt Hankie van Baasbank, lid Raad van Bestuur Kamer van Koophandel, in een videoboodschap uitgebreid aan het woord. Volgens Hankie kent SBR alleen maar voordelen voor ondernemers en accountants. Jammer dat ze hier voorbij gaat aan de initiële investeringen. Immers niks gaat uiteindelijk vanzelf.

Ook van Rob Wolthuis, secretaris financiering bij ondernemersorganisatie VNO-NCW en MKB-Nederland, Jordy Boot van Accountants- en belastingadvieskantoor Zirkzee, Paul Snijders van Semansys en Paul Greefhorst van KING Software is een bijdrage in het themabulletin te vinden.

Klik hier voor het themabulletin.

 *1) Uitzonderingen gelden. Laat u zich hierover informeren door uw accountant of de Kamer van Koophandel.

 

Data Amplified 2016

Over de eerstvolgende internationale XBRL conferentie wordt steeds meer bekend. Deze zal van 8 tot 10 november plaatsvinden in het Grand Hyatt Hotel te Singapore. Duidelijk is dat de internationale XBRL organisatie een nieuwe weg is ingeslagen. Met een nieuwe naam voor de conferentie wordt duidelijk gemaakt dat XBRL niet meer het enige onderwerp is.  Tijdens de conferentie is er onder andere ook aandacht voor Blockchain, Smart Contracts, Big Data en Kunstmatige Intelligentie.

De officiële website voor ‘Data Amplified 2016’ is hier te vinden.

 

Details verplichtstelling elektronisch deponeren bekend

Deze week is het “Besluit elektronische deponering handelsregister” in het Staatsblad gepubliceerd. Hiermee zijn de details van de SBR verplichtstelling bekend geworden. Wat we al wisten, wordt nu realiteit. Vanaf 1 januari 2017 mogen micro-entiteiten en kleine ondernemingen niet meer op papier deponeren. Een jaar later is de verplichting ook van toepassing op de middelgrote ondernemingen.

Natuurlijk zijn er uitzonderingen. Organisaties die een beursgenoteerde instelling of een grote onderneming als moeder hebben ontspringen nog even de dans. Net als de buitenlandse ondernemingen.

En natuurlijk blijven er ook nog vragen over. Wat als een grote onderneming of een beursgenoteerde instelling op vrijwillige basis zijn jaarrekening in XBRL wilt opmaken? Zal de Kamer van Koophandel of de AFM deze dan kunnen ontvangen en verwerken?

Een duidelijk schema met de verplichtstelling is hier te vinden.

 

Belastingdienst komt met nieuwe SBR berichten

Door het SBR Programma is een alfa versie van een nieuwe extensie op de Nederlandse Taxonomie gepubliceerd. Deze versie bevat 12 verschillende SBR berichten. De meeste van deze berichten hebben betrekking op serviceberichten, toeslagen en de wijzigingsverzoeken voor de voorlopige aanslagen.

Nieuw zijn een viertal berichten voor het verzoek-, de klantregistratie-, de beschikking- en de terugkoppeling fiscaalnummer. Daarnaast zijn een aantal berichten uit de NT10.1 verplaatst naar de NT10.2. Het gaat hier om verzoek teruggaaf dividendbelasting en het servicebericht voor de uitstel van de inkomstenbelasting en vennootschapsbelasting 2015. Mijn onderbuik gevoel zegt dat dit laatste bericht nu toch wel erg laat op de markt komt.

Meer informatie over de extensie is hier te vinden.

 

KvK en Logius starten pilot voor private extensies

Op 20 mei vindt tijdens een informatiebijeenkomst in de Den Haag de aftrap plaats van de pilot voor de private extensies. De informatiebijeenkomst staat open voor alle ketenpartners. Dit betekent dat niet alleen softwareleveranciers welkom zijn, maar ook bijvoorbeeld accountant organisaties.

Een private extensie, ook wel bekend als een preparer extensions, komt in beeld als een onderneming op vrijwillige basis anders wilt rapporteren dan dat een taxonomie hem mogelijk maakt. Met anders rapporteren bedoel ik bijvoorbeeld meer rapporteren.

Een veel gebruikt voorbeeld door mij is de rapportage van Shell. Als Shell rapporteert, dan zou het naast de standaard activa- en passivaposten wellicht ook iets willen melden over het aantal olieplatformen. Het begrip olieplatform is een zodanig specifiek begrip, dat deze niet opgenomen is in de Nederlandse Taxonomie. Als Shell toch op vrijwillige basis het aantal olieplatformen in XBRL wilt melden dat zal deze het begrip ‘olieplatform’ aan een eigen taxonomie moeten toevoegen. Deze eigen taxonomie noemen we de private extensie.

Meer informatie over de pilot is hier te vinden.

 

Twee nieuwe XBRL specificaties krijgen definitieve status

Door de internationale XBRL organisatie is aan twee XBRL specificaties de definitieve status ‘Recommendation’ toegekend. Het gaat om de ‘Taxonomy Package’ specificatie en de ‘Assertion Severity’ specificatie.

De eerste specificatie is bedoeld voor de uitwisseling van taxonomieën en de bijbehorende metadata zoals publicatie data, versie en licentie informatie en informatie over de organisatie die de taxonomie heeft gepubliceerd. Het werk is overigens nog niet af. De volgende stap is het identificeren van de relaties tussen de verschillende taxonomieën, zoals de relatie tussen een extensie taxonomie en zijn basis taxonomie.

De ‘Assertion Severity’ specificatie is een aanvulling op de Formula specificatie. Waar de Formula specificatie bij het testen van beweringen alleen de antwoorden ‘true’ en ‘false’ kent, wordt met de ‘Assertion Severity’ specificatie ook een waarschuwing toegevoegd. Voor de toevoeging van de waarschuwing zijn in Nederland een aantal use cases. Meer daarover is hier te vinden.

Meer over de ‘Taxonomy Package’ is hier te vinden. Meer details over de ‘Assertion Severity’ zijn hier te vinden.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?