Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

SBR Verwerker gereed voor bètaversie NT11

sbr verwerker basic 256Op 28 oktober jl. is de bèta versie van de Nederlandse Taxonomie voor 2017 (de NT11) gepubliceerd. Verschillende partijen hebben zich in aanloop naar deze publicatie negatief uitgelaten over de NT11. Een veel gehoord kritiekpunt was de relatief late publicatiedatum. Softwareleveranciers zouden hierdoor onvoldoende tijd hebben om de nieuwe taxonomie te implementeren.

Dat niet alle leveranciers problemen hebben met het uitkomen van de NT11 bleek tijdens het ICT Accountancy Jaarcongres 2016. Op dit congres, dat nog geen week na het uitkomen van de taxonomie plaatsvond, demonstreerden de ontwikkelaars van de SBR Verwerker de nieuwe taxonomie reeds in zijn geheel te hebben geïmplementeerd.

Deelnemers aan het congres werd de mogelijkheid geboden om kennis te maken met een demoversie van de SBR Verwerker. In deze versie konden SBR rapportages voor zowel de Kamer van Koophandel (entiteiten: micro, klein, middelgroot en groot) als het CBS worden gegeneerd volgens de nieuwe taxonomie.

Over de SBR Verwerker

De SBR Verwerker representeert een dynamisch formulier dat wordt uitgeleverd als webservice. Met de SBR Verwerker worden andere software leveranciers alsmede grote accountantskantoren in staat gesteld om hun klanten een complete SBR oplossing aan te bieden.

De SBR Verwerker omvat een pallet aan webservices die optioneel kunnen worden ingezet. Het dynamische formulier, dat wordt gegeneerd op basis van de NT11 en de BT11, vormt het hart van de oplossing. Binnen de SBR Verwerker kunnen andere SBR webservices worden aangeroepen. Deze webservices zijn onder meer in staat tot het genereren, het valideren, het tonen (renderen) en het verzenden van een SBR document (XBRL).

De generieke opzet van de verwerker zorgt ervoor dat nieuwe taxonomieën of wijzigingen in een bestaande taxonomie op zeer korte termijn beschikbaar kunnen worden gesteld. Een ander voordeel van de generieke programmaopzet ligt in de koppelingsmogelijkheden; de SBR Verwerker kan probleemloos worden geïntegreerd in bestaande software.

Lees meer...

 

XBRLreports: Iedereen kan klaar zijn voor SBR per 1 januari 2017

xbrlreports logoOp ICT Accountancydag toonde Durk Tuinier de oplossing waar de intermediairs om vragen.

Leveranciers van boekhoudsoftware beklagen zich erover dat NT11, de taxonomie voor 2017, veel te laat beschikbaar komt. Hierdoor kunnen zij hun software niet op tijd aanpassen en dat levert voor intermediairs problemen op om publicatiestukken bij de KvK in SBR-formaat te deponeren. Op ICT Accountancydag heeft XBRLreports laten zien dat elke intermediair via XBRLreports wel al maandberichten naar CBS en publicatiestukken naar de KvK kan sturen en klaar is voor NT11.

XBRLreports is gereed voor NT11 (bèta), omdat zij haar architectuur volledig heeft afgestemd op de architectuur van de Nederlandse Taxonomie. De jaarlijkse veranderingen in taxonomieregels leveren softwareleveranciers problemen op. XBRLreports merkt daar niets van. De overheid is nu de gebeten hond, maar softwareleveranciers hoeven het probleem niet zelf op te lossen. XBRLreports heeft een kant-en-klare koppeling voor financiële software op basis van NT11.

Branchegegevens t/m september 2016  beschikbaar
De overheid wil met de CBS-maandberichten ondernemers ook voorzien van branchegegevens, zodat zij hun eigen prestaties kunnen vergelijken met hun markt. XBRLreports ontvangt die branchecijfers rechtstreeks en verwerkt ze in de boekhoudsoftware. Bijgaand voorbeeld toont de index eigen omzetontwikkeling en de branche-index bijgewerkt t/m september 2016!

voorbeeld actuele sbr branchegegevens

Lees meer...

 

XBRL Nederland organiseert workshop over Formula en Table Linkbase

Op maandag 12 december wordt in het AC Meeting Centre Utrecht in De Meern een workshop door XBRL Nederland georganiseerd over Formula en Table Linkbases. Met de Formula Specification is het mogelijk om de inhoudelijke consistentie van een XBRL bericht te controleren. Bijvoorbeeld de eis dat een balans in evenwicht moet zijn. Minder bekend is, dat het met de Formula Specification ook mogelijk is om te controleren of een XBRL bericht voldoet aan de nieuwe opgestelde filing rules. Vanaf de eerstvolgende Nederlandse Taxonomie (NT 2017) zijn voor het jaarverslaggevingsdomein formulas opgenomen.

De tweede noviteit in de NT 2017 betreft het gebruik van Table Linkbases (TLB) voor het renderen. Met TLB is het mogelijk om complexe (dimensionale) overzichten, zoals verloopoverzichten in jaarrekeningen, te renderen. Zoals de naam (table) vermoedt wordt de inhoud van een instance in een tabel geplaatst. De kolommen en de rijen van deze tabel zijn dan in de taxonomie gedefinieerd. De TLB specificatie is hier te vinden.

XBRL Nederland vraagt aan niet-deelnemers van de Stichting XBRL Nederland om een vergoeding voor het bijwonen van de workshop om in de toekomst workshops te kunnen blijven organiseren. Aan niet-deelnemers wordt een vergoeding van € 100,- excl. BTW gevraagd.

Meer informatie over de workshop is hier te vinden.

Lees meer...

 

Scholen en universiteiten gaan dit verslagjaar volledig over op XBRL

In de recente nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt te lezen dat scholen en universiteiten vanaf volgend jaar hun volledige jaarrekening moeten opstellen in XBRL. Hoefde voor het verslagjaar 2015 alleen de cijfers in XBRL worden opgeleverd, vanaf verslagjaar 2016 gaat dat bijvoorbeeld ook gelden voor de toelichtingen, waarderingsgrondslagen en de niet uit de balans blijkende zaken.

Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, krijgen de scholen en universiteiten de jaarcijfers uit 2015 retour om deze weer te gebruiken als vergelijkende cijfers voor 2016.

De nieuwsbrief is hier te vinden.

 

Nieuwe taxonomieën (NT & BT) gepubliceerd

Vorige week was het voor de uitvragende partijen een zeer productieve week. Door maar liefst drie verschillende domeinen werden nieuwe taxonomieën gepubliceerd. De Kamer van Koophandel en het Centraal Bureau voor de Statistiek mochten hun nieuwe aanwinsten laten opnemen in de nieuwe bèta versie van de Nederlandse Taxonomie. Naast de bekende inrichtingstukken voor de Kamer van Koophandel zijn nu ook een aantal verticale varianten en publicatiestukken opgenomen. Meer informatie over de KvK en CBS bijdrage is hier te vinden.

De banken vertegenwoordigt in het FRC kwamen met een nieuwe extensie op hun 2016 taxonomie. Deze extensie (2016.3) bevat gecorrigeerde kredietrapportages voor micro entiteiten. Vanaf eind november moet het mogelijk zijn om nieuwe kredietrapportages in te sturen op de BIV. Het is dan niet meer mogelijk om op basis van 2016.1 en/of 2016.2 een kredietrapportage in te sturen. Details over de nieuwe extensie zijn hier te vinden.

 

Call for action: certificate and security change at Digipoort

Today we received notice from Logius that there will be some changes in the near future (before May 2017) which will have an impact on the communication with Digipoort. Digipoort is used for the communication of XBRL instances (also known as SBR reports) to the different parts of the Dutch government (like the Dutch Tax Authorities, Chamber of Commerce and Statistics Netherlands).

First the current security certificate of Digipoort will expire. Secondly Digipoort will raise its security level by accepting only communication based on the TLS 1.2 protocol (and probably the enforced use of strong cipher suites).

To facilitate the process a new endpoint will be implemented. The new endpoint will be provided with a new PKI-certificate and sole TLS 1.2 based communication. Software developers and companies can start with the transition from November 2016. More details will follow.

 

Eerste Hulp bij Aansluiten

Een SBR verplichting voor KvK deponeringen micro en klein, banken die aangeven SBR als norm te stellen voor de aanlevering van kredietrapportages, én dat allemaal over ruim vijf maanden. Bent u er al helemaal klaar voor? Wellicht wel voor de KvK, maar de meeste intermediairs moeten voor de aansluiting met de banken nog de eerste stappen zetten.

Om u te helpen bij het zetten van de eerste stappen heeft het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) besloten om een tweede actie ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ op te starten. Het aansluiten op de banken is bepaald geen rocket science, maar een duwtje in de goede richting krijgen is niet verkeerd. Met ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ komt u in contact met deskundige die u kunnen helpen bij het aansluiten.

De banken geven aan dat de tijd op raakt. En aangezien u straks weer bezig bent met het ‘digitale aangifteseizoen’ is het komende kwartaal misschien wel het beste kwartaal om aan te sluiten op SBR Banken.

Meer informatie over ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ is hier te vinden.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?