In de proloog had ik al aangegeven terug te komen op de tien redenen waarom de invoering van XBRL in Nederland niet lijkt te vlotten. Vandaag is het de tijd geworden voor de eerste reden.

Ergens snap ik het wel dat in Nederland de ‘administratieve lastenverlichting’ als reden wordt gebruikt voor de invoering van XBRL. Maar toen XBRL werd ontwikkeld was de administratieve lastenverlichting waarschijnlijk wel het laatste waar ze aan de dachten. Speerpunt voor de ontwikkeling en invoering van XBRL is betrouwbaarheid. In deze de optelsom van transparantie en consistentie.

Natuurlijk leidt een verbeterde betrouwbaarheid (weten wat we en hoe we het communiceren) tot een verhoogde efficiëntie, maar dit staat niet gelijk aan de voordelen die de administratieve lastenverlichting heeft te bieden. In mijn optiek is administratieve lastenverlichting het resultaat van eenvoudige aanpassingen in gegevensstromen, door simpelweg minder gegevens op te vragen dan voorheen. Eigenlijk tegenstrijdig met de verhoogde transparantie die XBRL levert.

De hoeders van de administratieve lastenverlichting zullen mij nu wel op mijn vingers tikken. Immers volgens hen gaat het niet om minder gegevens, maar om een verdergaande standaardisatie van bestaande gegevens of het niet uitvragen van overbodige gegevens (al dan niet als het resultaat van wijzigingen in wet- en regelgeving).

Prima, maar voor XBRL zijn dit gewoon uitgangspunten. XBRL is geen doel om te komen tot administratieve lastenverlichting; het is slechts een middel. Toch denkt de Nederlandse overheid er anders over. Wie twijfelt, moet maar eens het Overzicht reducties en toenames administratieve lasten lezen.

XBRL en de administratieve lastenverlichting hebben volgens mij weinig met elkaar gemeen. Geheel ten onrechte wordt aan XBRL de honneurs toegekend voor de realisatie van de administratieve lastenverlichting. Realisatie had immers ook kunnen plaatsvinden in de al bestaande (niet XBRL) gegevensstromen.

Door XBRL te koppelen aan de administratieve lastenverlichting is men in Nederland vergeten waar het bij XBRL eigenlijk om draait, namelijk het verbeteren van de betrouwbaarheid in de communicatie van financiële gegevens. Zolang in Nederland geschermd wordt met de verkeerde business case, zonder op de echte voordelen van XBRL te wijzen, zal XBRL hier nooit van de grond komen. Ondernemers weten wel beter; lastenverlichting door XBRL is te beperkt om er voor te investeren.

Mijn suggestie is om de verdere ontwikkeling van XBRL in Nederland en de realisatie van de administratieve lastenverlichting (oftewel de vermindering van de regeldruk) in twee parallelle trajecten uit te voeren. Ik hoop dat XBRL dan de aandacht krijgt die het verdient.

Reageren? Mail dan naar xbrlfactor(at)gmail.com.