Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Call for action: certificate and security change at Digipoort

Today we received notice from Logius that there will be some changes in the near future (before May 2017) which will have an impact on the communication with Digipoort. Digipoort is used for the communication of XBRL instances (also known as SBR reports) to the different parts of the Dutch government (like the Dutch Tax Authorities, Chamber of Commerce and Statistics Netherlands).

First the current security certificate of Digipoort will expire. Secondly Digipoort will raise its security level by accepting only communication based on the TLS 1.2 protocol (and probably the enforced use of strong cipher suites).

To facilitate the process a new endpoint will be implemented. The new endpoint will be provided with a new PKI-certificate and sole TLS 1.2 based communication. Software developers and companies can start with the transition from November 2016. More details will follow.

 

Scholen en universiteiten gaan dit verslagjaar volledig over op XBRL

In de recente nieuwsbrief Jaarverslaggeving Onderwijs van het Ministerie van Onderwijs, Cultuur en Wetenschap valt te lezen dat scholen en universiteiten vanaf volgend jaar hun volledige jaarrekening moeten opstellen in XBRL. Hoefde voor het verslagjaar 2015 alleen de cijfers in XBRL worden opgeleverd, vanaf verslagjaar 2016 gaat dat bijvoorbeeld ook gelden voor de toelichtingen, waarderingsgrondslagen en de niet uit de balans blijkende zaken.

Om het proces zo efficiënt mogelijk te laten verlopen, krijgen de scholen en universiteiten de jaarcijfers uit 2015 retour om deze weer te gebruiken als vergelijkende cijfers voor 2016.

De nieuwsbrief is hier te vinden.

 

Woningcorporaties gaan door met SBR

Gisteren was ik getuige van de feestelijke afsluiting van de SBR pilot bij de woningcorporaties. Tijdens de pilot waren voor het eerst in productie jaarverslagen verstuurd en verwerkt die voorzien waren van een digitaal ondertekende accountantsverklaring. In het persbericht wordt overigens gesproken over een Nederlandse primeur, maar volgens de XBRL site gaat het hier om de wereldprimeur.

De boodschap van de minister was helder. Met de voordelen die SBR biedt gaat het Ministerie van Binnenlandse Zaken en Koninkrijksrelaties verder met de invoering van ervan. Het doel is om de zogenaamde dVi en dPi-informatie in de toekomst volledig met SBR te doen.

Het persbericht is hier te vinden.

 

Alfa versie Bankentaxonomie en KvK rapportages gepubliceerd

Voor de taxonomie auteurs was het gisteren een drukke dag. Door het FRC werd de alfa versie van de Bankentaxonomie gepubliceerd en in Den Haag werden de KvK rapportages toegevoegd aan de alfa versie van de Nederlandse Taxonomie 2017.

Wat bij beide alfa versies opvalt, is dat het aantal rapportages sterk is verminderd. Het onderscheidt tussen fiscaal, commercieel, geconsolideerd en enkelvoudig op rapportageniveau is komen te vervallen. Sturing van deze aspecten gebeurt nu volledig met dimensies. Dit betekent dat er voor de KvK (er wordt op rapportage niveau ook geen verschil meer gemaakt tussen functioneel en categoriaal) vier rapportages beschikbaar zijn: micro, klein, middelgroot en groot.

Ook zijn aan de alfa’s nieuwe rapportages toegevoegd. In de Bankentaxonomie is een rapportage toegevoegd dat gebaseerd is op de aangifte vennootschapsbelasting en een kredietrapportage speciaal bestemd voor stichtingen en verenigingen. In de Nederlandse Taxonomie is een rapportage toegevoegd voor de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de Nederlandse Corporate Governance Code.

Meer informatie over de twee alfa versies is hier (BT) en hier (NT) te vinden.

 

Eerste Hulp bij Aansluiten

Een SBR verplichting voor KvK deponeringen micro en klein, banken die aangeven SBR als norm te stellen voor de aanlevering van kredietrapportages, én dat allemaal over ruim vijf maanden. Bent u er al helemaal klaar voor? Wellicht wel voor de KvK, maar de meeste intermediairs moeten voor de aansluiting met de banken nog de eerste stappen zetten.

Om u te helpen bij het zetten van de eerste stappen heeft het FRC (Financiële Rapportages Coöperatief) besloten om een tweede actie ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ op te starten. Het aansluiten op de banken is bepaald geen rocket science, maar een duwtje in de goede richting krijgen is niet verkeerd. Met ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ komt u in contact met deskundige die u kunnen helpen bij het aansluiten.

De banken geven aan dat de tijd op raakt. En aangezien u straks weer bezig bent met het ‘digitale aangifteseizoen’ is het komende kwartaal misschien wel het beste kwartaal om aan te sluiten op SBR Banken.

Meer informatie over ‘Eerste Hulp bij Aansluiten’ is hier te vinden.

 

Programma Data Amplified bekend

Van 8 tot 10 november zal in Singapore de eerste XBRL conferentie nieuwe stijl plaatsvinden. In tegenstelling tot de eerdere conferenties zal XBRL niet centraal staan, maar onderdeel zijn van het wijzigende data landschap. In Singapore worden nu ook onderwerpen als Blockchain, Smart Contracts, Big Data en Artificial Intelligence behandeld. FinTech alom! Maar gelukkig ook nog steeds veel XBRL.

Geïnteresseerd? Het programma staat online.

 

Eerste alfa versie Nederlandse Taxonomie 2017 gepubliceerd

Door het SBR Programma is de eerste alfa versie van de NT2017 gepubliceerd. De eerste alfa versie bevat overigens alleen berichten die bestemd zijn voor de Belastingdienst. De alfa versie, maar ook de komende bèta versie, zal door de softwareleverancier worden gebruikt voor de noodzakelijke (architecturale) aanpassingen. Het meest in de oog springend is de wijziging in de folderstructuur van de taxonomie. De wijzigingen liggen overigens geheel in lijn met de marktconsultatie RFC Folderstructuur dat eind 2015 plaatsvond, maar zullen voor de softwareleverancier die alles in het beton heeft gegoten weer de nodige uitdaging vormen.

De alfa versie met standaard aanvullende bestanden (voorbeeld instances, releasenotes, versioning informatie, ed.) is hier te vinden.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?