Twitter

Volg ons nu ook op Twitter!
            <DutchXBRL>

Laatste nieuws

Populair

Programma Data Amplified bekend

Van 8 tot 10 november zal in Singapore de eerste XBRL conferentie nieuwe stijl plaatsvinden. In tegenstelling tot de eerdere conferenties zal XBRL niet centraal staan, maar onderdeel zijn van het wijzigende data landschap. In Singapore worden nu ook onderwerpen als Blockchain, Smart Contracts, Big Data en Artificial Intelligence behandeld. FinTech alom! Maar gelukkig ook nog steeds veel XBRL.

Geïnteresseerd? Het programma staat online.

 

Alfa versie Bankentaxonomie en KvK rapportages gepubliceerd

Voor de taxonomie auteurs was het gisteren een drukke dag. Door het FRC werd de alfa versie van de Bankentaxonomie gepubliceerd en in Den Haag werden de KvK rapportages toegevoegd aan de alfa versie van de Nederlandse Taxonomie 2017.

Wat bij beide alfa versies opvalt, is dat het aantal rapportages sterk is verminderd. Het onderscheidt tussen fiscaal, commercieel, geconsolideerd en enkelvoudig op rapportageniveau is komen te vervallen. Sturing van deze aspecten gebeurt nu volledig met dimensies. Dit betekent dat er voor de KvK (er wordt op rapportage niveau ook geen verschil meer gemaakt tussen functioneel en categoriaal) vier rapportages beschikbaar zijn: micro, klein, middelgroot en groot.

Ook zijn aan de alfa’s nieuwe rapportages toegevoegd. In de Bankentaxonomie is een rapportage toegevoegd dat gebaseerd is op de aangifte vennootschapsbelasting en een kredietrapportage speciaal bestemd voor stichtingen en verenigingen. In de Nederlandse Taxonomie is een rapportage toegevoegd voor de WNT (Wet Normering Topinkomens) en de Nederlandse Corporate Governance Code.

Meer informatie over de twee alfa versies is hier (BT) en hier (NT) te vinden.

 

Eerste digitale jaarrekening met accountantsverklaring is een feit

Afgelopen maandag was het dan zover. Door Digipoort werd de eerste jaarrekening met accountantsverklaring ontvangen. Beide gebaseerd op het XBRL formaat. Naast de jaarrekening en de accountantsverklaring werd ook een derde bestand ontvangen, de zogenaamde detached signature. Dit bestand bevat de digitale handtekening van de accountant. In de papieren wereld was de accountant al verplicht om de accountantsverklaring te ondertekenen, en in de digitale wereld geldt deze verplichting onverminderd.

De jaarrekening van Woningcorporatie Wooncompagnie werd ingestuurd in het kader van de pilot SBR voor woningcorporaties. De accountantsorganisatie PwC was verantwoordelijk voor de accountantsverklaring en heeft hiermee dus de primeur te pakken.

Meer over de eerste digitale accountantsverklaring is hier te vinden.

 

Eerste bèta versie RGS Taxonomie gepubliceerd

Met enige vertraging is eindelijk de bèta versie van de RGS Taxonomie gepubliceerd. De RGS taxonomie bevat alle RGS codes en koppelingen met 56 entrypoints. De bèta versie van de RGS Taxonomie gaat vergezeld met een technische beschrijving.

Voor de koppelingen met de entrypoints (32 KvK, 18 banken, 3 CBS en 3 Belastingdienst) wordt gebruik gemaakt van Generic Link References. Dit is een techniek dat binnen de Nederlandse Taxonomie Architectuur past voor het mappen van RGS codes met SBR concepten. Bij de koppeling wordt tevens rekening gehouden met de dimensionale aspecten, zoals de commerciële of fiscale waardering.

Meer informatie over de bèta versie is hier te vinden.

 

Eerste alfa versie Nederlandse Taxonomie 2017 gepubliceerd

Door het SBR Programma is de eerste alfa versie van de NT2017 gepubliceerd. De eerste alfa versie bevat overigens alleen berichten die bestemd zijn voor de Belastingdienst. De alfa versie, maar ook de komende bèta versie, zal door de softwareleverancier worden gebruikt voor de noodzakelijke (architecturale) aanpassingen. Het meest in de oog springend is de wijziging in de folderstructuur van de taxonomie. De wijzigingen liggen overigens geheel in lijn met de marktconsultatie RFC Folderstructuur dat eind 2015 plaatsvond, maar zullen voor de softwareleverancier die alles in het beton heeft gegoten weer de nodige uitdaging vormen.

De alfa versie met standaard aanvullende bestanden (voorbeeld instances, releasenotes, versioning informatie, ed.) is hier te vinden.

 

BELANGRIJKE INFORMATIE: FAQ over elektronisch deponeren gepubliceerd

Hoewel met de publicatie van het “Besluit elektronische deponering handelsregister” de details van de SBR verplichtstelling bekend zijn geworden, bleven er toch nog een aantal vragen in de markt hangen. Je zou kunnen zeggen; “the devil is in the details”. Een vraag die er bijvoorbeeld was, ging over het effect van de verplichtstelling als een kleine onderneming vrijwillig als middelgroot ging deponeren. Moet dat dan op basis van SBR of mogen zij een extra jaar op papier deponeren? Met FAQ van het Ministerie van Economische Zaken is op dit soort vragen eindelijk duidelijkheid gekomen.

Volgens de FAQ is het dus mogelijk om als micro-entiteit of kleine onderneming onder de SBR verplichtstelling uit te komen. Dit doe je door gebruik te maken van een jaarrekening bestemd voor een grote rechtspersoon. Maar in dit geval is het middel wel erger dan de kwaal. Wat als je dit doet als micro-entiteit of kleine onderneming, dan moet je ook verplicht een accountantscontrole laten uitvoeren. Niet erg efficiënt lijkt mij.

De FAQ, overigens verplichte leesstof voor elke intermediair die zich bezighoudt met deponeren, is hier te vinden.

 

Bankentaxonomie technisch in één lijn met de Nederlandse Taxonomie

“Super!”, is mijn eerste commentaar op het nieuwsbericht dat de banken hun taxonomie in technische zin nauwer zullen laten aansluiten op de Nederlandse Taxonomie. Het betekent des te meer dat softwareleveranciers zich alleen hoeven te richten op de onderliggende architectuur om alle verantwoordingsrapportages (van jaarrekening tot kredietrapportage) te kunnen maken.

Natuurlijk sloot de Bankentaxonomie al in grote lijnen aan op de Nederlandse Taxonomie, maar kleine verschillen kunnen al onoverbrugbare problemen in de software worden. Ik ben ook zeer verheugd als ik zie wat ze gaan aanpakken:

  • Standard Validation Rules worden vervangen door Formula
  • Meer gebruik van dimensies, minder gebruik van tuples
  • Minder entrypoints
  • Opname van table linkbases voor de rendering
  • Taxonomy packages voor de distributie

Ook op functioneel gebied gaat er het één en ander wijzigen. Zo komt er een apart VPB rapport. En zoals al eerder vermeld op deze website komen er aparte kredietrapportages voor stichtingen en verenigingen. Daarnaast wordt de mogelijkheid onderzocht om de Standaard Bank Verklaring in SBR te ontsluiten en wordt een vastgoedrapportage ontwikkeld om de Asset Quality Review aan de ECB te kunnen ondersteunen.

Meer informatie over de toekomstige BT 11 is hier te vinden.

 
Zoeken
De Poll
Wanneer gaat XBRL nu echt doorbreken?